جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
26989تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1265,500,000693,000,0001393-09-12
26992تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1308,800,0001,144,000,0001393-09-12
27020تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش928,000,000736,000,0001393-09-12
25431تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1209,500,0001,140,000,0001393-09-11
26578تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1246,700,000830,800,0001393-09-09
26603تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش875,700,000582,900,0001393-09-09
26676تهرانسعادت آبادکلنگیفروش87117,000,00014,807,000,0001393-09-09
26451تهرانسعادت آبادکلنگیفروش87117,000,000150,807,000,0001393-09-08
26515تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش879,000,000783,000,0001393-09-08
26518تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش716,500,000461,500,0001393-09-08
26411تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش928,000,000730,000,0001393-09-04
25430تهرانعلامه جنوبیآپارتمانفروش105کارشناسیکارشناسی1393-08-25
25433تهرانعلامه جنوبیآپارتمانفروش105کارشناسیکارشناسی1393-08-25
25452تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش908,500,000765,000,0001393-08-25
25453تهرانسعادت آبادمغازهفروش10050,000,0005,000,000,0001393-08-25
25454تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1377,400,0001,013,800,0001393-08-25
25486تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش908,500,000765,000,0001393-08-25
25487تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش8512,500,0001,062,500,0001393-08-25
25502تهرانسعادت آباداداریفروش909,000,000810,000,0001393-08-25
25533تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش586,500,000377,000,0001393-08-25
24763تهرانسعادت آبادکلنگیفروش75021,000,00015,750,000,0001393-08-20
24773تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش906,100,000549,000,0001393-08-20
24800تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1129,400,0001,052,800,0001393-08-20
24809تهرانسعادت آبادکلنگیفروش20017,000,0003,400,000,0001393-08-20
24245تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1077,000,000749,000,0001393-08-17
24246تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1056,200,000651,000,0001393-08-17
24271تهرانسعادت آبادمغازهفروش2850,000,0001,400,000,0001393-08-17
24315تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش567,150,000400,000,0001393-08-17
21752تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش1801,300,000,0001393-08-04
22865تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش6312,500,000787,500,0001393-08-04
Page top