املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک سعادت آباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
38837تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1406,950,000973,000,0001394-01-20
38850تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش936,800,000632,400,0001394-01-20
38849تهرانسعادت آباد - کاجآپارتمانفروش7410,000,000740,000,0001394-01-20
38848تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1265,400,000680,400,0001394-01-20
38646تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1008,500,000850,000,0001394-01-19
38663تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش6712,000,000804,000,0001394-01-19
38662تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش988,500,000833,000,0001394-01-19
38537تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش867,500,000645,000,0001394-01-18
38538تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1076,000,000642,000,0001394-01-18
38504تهرانصرافهای شمالیآپارتمانفروش13812,000,0001,656,000,0001394-01-18
38502تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1008,500,000850,000,0001394-01-18
38503تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1318,000,0001,048,000,0001394-01-18
38568تهرانسعادت آباد - بهرودآپارتمانفروش1125,500,000616,000,0001394-01-18
38398تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش10011,500,0001,150,000,0001394-01-17
38399تهرانعلامه شمالیآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001394-01-17
38428تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش14011,000,0001,540,000,0001394-01-17
38429تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش11417,000,0001,938,000,0001394-01-17
38442تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1339,500,0001,263,500,0001394-01-17
38443تهرانبلوار پاک نژادآپارتمانفروش1178,000,000936,000,0001394-01-17
38279تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش23015,000,0003,450,000,0001394-01-15
38277تهرانبلوار پاک نژادآپارتمانفروش1187,000,000826,000,0001394-01-15
38276تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1426,200,000880,400,0001394-01-15
38267تهرانسعادت آباداداریفروش576,000,000342,000,0001394-01-15
38264تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1409,500,0001,387,000,0001394-01-15
36232تهرانعلامه جنوبیتجاریفروش5514,000,000770,000,0001393-12-28
38209تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش956,600,000630,000,0001393-12-26
38208تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1088,200,000885,600,0001393-12-26
38207تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش717,800,000560,000,0001393-12-26
38206تهرانعلامه جنوبیآپارتمانفروش956,600,000630,000,0001393-12-26
38140تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1077,800,000834,600,0001393-12-25
Page top