جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84889تهرانسعادت آبادمغازهرهن و اجاره154,000,00030,000,0001395/06/21
84888تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره713,000,00020,000,0001395/06/21
84887تهرانعلامه شمالیآپارتمانرهن و اجاره1005,000,00040,000,0001395/06/21
84819تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1102,500,000100,000,0001395/06/20
84771تهرانصرافهای جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1256,700,00050,000,0001395/06/20
84770تهرانبلوار 24 متریآپارتمانرهن و اجاره1503,200,000100,000,0001395/06/20
84768تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1102,600,000120,000,0001395/06/20
84772تهرانبلوار فرحزادیآپارتمانرهن و اجاره982,200,00060,000,0001395/06/20
84769تهرانبلوار فرحزادیآپارتمانرهن و اجاره1322,100,000100,000,0001395/06/20
84734تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1659,000,0001,485,000,0001395/06/20
84733تهرانبلوار 24 متریآپارتمانفروش1448,200,0001,080,000,0001395/06/20
84736تهرانصرافهای جنوبیآپارتمانفروش806,630,000530,000,0001395/06/20
84735تهرانبلوار دریاآپارتمانفروش1306,500,000845,000,0001395/06/20
84732تهرانبام تهرانآپارتمانفروش937,000,000651,000,0001395/06/20
84673تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1303,000,00080,000,0001395/06/18
84674تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره2506,000,000300,000,0001395/06/18
84672تهرانمیدان کتابآپارتمانرهن و اجاره1382,350,00050,000,0001395/06/18
84670تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره671,800,00050,000,0001395/06/18
84671تهرانسعادت آبادمغازهرهن35270,000,0001395/06/18
84668تهرانبلوار 24 متریآپارتمانرهن و اجاره110500,000260,000,0001395/06/18
84669تهرانسعاد آبادآپارتمانرهن و اجاره400کارشناسیکارشناسی1395/06/18
84667تهرانعلامه جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1183,500,00040,000,0001395/06/18
84663تهرانمیدان فرهنگآپارتمانرهن133150,000,0001395/06/18
84662تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1153,000,00040,000,0001395/06/18
84661تهرانبلوار فرحزادیآپارتمانرهن و اجاره721,500,00040,000,0001395/06/18
84549تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1503,000,00050,000,0001395/06/17
84548تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1154,000,00080,000,0001395/06/17
84547تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن81120,000,0001395/06/17
84546تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1302,800,00090,000,0001395/06/17
84523تهرانسعادن آبادمستغلاترهن و اجاره36010,000,000150,000,0001395/06/17
Page top