جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85474تهرانبلور 24 متریآپارتمانرهن و اجاره1222,500,000100,000,0001395/06/29
85471تهرانسعادت آباداداریرهن و اجاره204800,000500,000,0001395/06/29
85472تهرانبلوار فرحزادآپارتمانرهن و اجاره1353,000,00070,000,0001395/06/29
85376تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1061,500,00090,000,0001395/06/28
85381تهرانسعادت آباداداریرهن و اجاره833,000,00050,000,0001395/06/28
85380تهرانسعادت آبادمستغلاترهن و اجاره1207,000,000100,000,0001395/06/28
85379تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1376,000,000100,000,0001395/06/28
85375تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1003,500,00040,000,0001395/06/28
85378تهرانسعادت آباداداریرهن و اجاره15010,000,00050,000,0001395/06/28
85377تهرانسعادت آباداداریرهن65195,000,0001395/06/28
85287تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1448,200,0001,180,800,0001395/06/27
85288تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش1201,400,000,0001395/06/27
85286تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش10514,000,0001,470,000,0001395/06/27
85219تهرانمیدان کاجاداریرهن و اجاره1706,000,00050,000,0001395/06/25
85221تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره671,800,0005,000,0001395/06/25
85220تهرانشهرک کیهانآپارتمانرهن و اجاره1102,500,00065,000,0001395/06/25
85198تهرانسعادت آباداداریرهن و اجاره2607,000,000200,000,0001395/06/25
85197تهرانآسمانهاآپارتمانرهن و اجاره1154,000,00080,000,0001395/06/25
85196تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1503,000,00050,000,0001395/06/25
85195تهرانشهرک گلدیسانآپارتمانرهن و اجاره872,500,00030,000,0001395/06/25
85193تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1313,600,00020,000,0001395/06/25
85194تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1302,800,00090,000,0001395/06/25
85079تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره933,800,00040,000,0001395/06/24
85077تهرانمیدان کاجآپارتمانرهن و اجاره2007,000,000120,000,0001395/06/24
85073تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره2006,000,000100,000,0001395/06/24
85075تهرانبلوار پاک نژاداداریرهن و اجاره1406,000,00050,000,0001395/06/24
85078تهرانمیدان بهرودآپارتمانرهن و اجاره1102,500,00065,000,0001395/06/24
85076تهرانمیدان فرهنگآپارتمانرهن و اجاره1604,500,00050,000,0001395/06/24
85074تهران20 متری آسمانهاآپارتمانرهن و اجاره902,300,00030,000,0001395/06/24
84986تهرانکوی فرازآپارتمانرهن و اجاره1006,500,00010,000,0001395/06/23
Page top