جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85661تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1603,500,000100,000,0001395/07/01
85660تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره27610,000,000300,000,0001395/07/01
85658تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1305,000,000100,000,0001395/07/01
85656تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره901,000,00085,000,0001395/07/01
85655تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره6520,000,00019,000,0001395/07/01
85564تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1238,500,0001,045,500,0001395/07/01
85565تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش5210,500,000546,000,0001395/07/01
85566تهرانسعادت آبادکلنگیفروش55040,000,0001395/07/01
85563تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش17210,500,0001,806,000,0001395/07/01
85562تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1008,500,000850,000,0001395/07/01
85560تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش13010,800,0001,404,000,0001395/07/01
85561تهرانبلوار فرحزادیآپارتمانفروش1269,000,0001,134,000,0001395/07/01
85494تهرانسعادت آباد آپارتمانرهن و اجاره1879,000,000100,000,0001395/06/29
85493تهرانپل مدیریتاداریرهن و اجاره623,500,00050,000,0001395/06/29
85492تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن65110,000,0001395/06/29
85491تهرانمیدان فرهنگآپارتمانرهن و اجاره1305,500,00050,000,0001395/06/29
85490تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره782,100,00030,000,0001395/06/29
85473تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1363,200,00040,000,0001395/06/29
85474تهرانبلور 24 متریآپارتمانرهن و اجاره1222,500,000100,000,0001395/06/29
85471تهرانسعادت آباداداریرهن و اجاره204800,000500,000,0001395/06/29
85472تهرانبلوار فرحزادآپارتمانرهن و اجاره1353,000,00070,000,0001395/06/29
85376تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1061,500,00090,000,0001395/06/28
85381تهرانسعادت آباداداریرهن و اجاره833,000,00050,000,0001395/06/28
85380تهرانسعادت آبادمستغلاترهن و اجاره1207,000,000100,000,0001395/06/28
85379تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1376,000,000100,000,0001395/06/28
85375تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1003,500,00040,000,0001395/06/28
85378تهرانسعادت آباداداریرهن و اجاره15010,000,00050,000,0001395/06/28
85377تهرانسعادت آباداداریرهن65195,000,0001395/06/28
85287تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1448,200,0001,180,800,0001395/06/27
85288تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش1201,400,000,0001395/06/27
Page top