املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک سعادت آباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
27999تهرانسعادت آباداداریفروش1009,000,000900,000,0001393-09-20
28011تهرانسعادت آباداداریفروش5714,000,000798,000,0001393-09-20
28015تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1427,500,0001,065,000,0001393-09-20
27612تهرانمیدان بهرودآپارتمانفروش1246,700,000830,800,0001393-09-18
27613تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش626,200,000384,400,0001393-09-18
27637تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش756,000,000450,000,0001393-09-18
27329تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1138,000,000904,000,0001393-09-15
27359تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش605,835,000350,000,0001393-09-15
27369تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1109,000,000990,000,0001393-09-15
26978تهرانسعادت آبادمغازهفروش3350,000,0001,650,000,0001393-09-12
26988تهرانسعادت آبادمغازهفروش3165,000,0002,015,000,0001393-09-12
26989تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1265,500,000693,000,0001393-09-12
26992تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1308,800,0001,144,000,0001393-09-12
27020تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش928,000,000736,000,0001393-09-12
25431تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1209,500,0001,140,000,0001393-09-11
26578تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1246,700,000830,800,0001393-09-09
26603تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش875,700,000582,900,0001393-09-09
26676تهرانسعادت آبادکلنگیفروش87117,000,00014,807,000,0001393-09-09
26451تهرانسعادت آبادکلنگیفروش87117,000,000150,807,000,0001393-09-08
26515تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش879,000,000783,000,0001393-09-08
26518تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش716,500,000461,500,0001393-09-08
26411تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش928,000,000730,000,0001393-09-04
25430تهرانعلامه جنوبیآپارتمانفروش105کارشناسیکارشناسی1393-08-25
25433تهرانعلامه جنوبیآپارتمانفروش105کارشناسیکارشناسی1393-08-25
25452تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش908,500,000765,000,0001393-08-25
25453تهرانسعادت آبادمغازهفروش10050,000,0005,000,000,0001393-08-25
25454تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1377,400,0001,013,800,0001393-08-25
25486تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش908,500,000765,000,0001393-08-25
25487تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش8512,500,0001,062,500,0001393-08-25
25502تهرانسعادت آباداداریفروش909,000,000810,000,0001393-08-25
Page top