املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک سعادت آباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
24245تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1077,000,000749,000,0001393-08-17
24246تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1056,200,000651,000,0001393-08-17
24271تهرانسعادت آبادمغازهفروش2850,000,0001,400,000,0001393-08-17
24315تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش567,150,000400,000,0001393-08-17
21752تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش1801,300,000,0001393-08-04
22865تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش6312,500,000787,500,0001393-08-04
22881تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش706,000,000420,000,0001393-08-04
22890تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1265,400,000680,400,0001393-08-04
22899تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1276,800,000863,600,0001393-08-04
22904تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1358,000,0001,080,000,0001393-08-04
22183تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1478,500,0001,249,500,0001393-08-03
22819تهرانشهرک آتی سازآپارتمانفروش1518,610,0001,300,000,0001393-08-03
22189تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1446,250,000900,000,0001393-07-27
22190تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش665,500,000363,000,0001393-07-27
22191تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1266,500,000819,000,0001393-07-27
22192تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1196,700,000797,300,0001393-07-27
21775تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش50020,000,0001393-07-24
21751تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1408,300,0001,162,000,0001393-07-23
21753تهرانسعادت آباداداریفروش11610,000,0001,160,000,0001393-07-23
21754تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش408,000,000320,000,0001393-07-23
21755تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1298,000,0001,032,000,0001393-07-23
21756تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش644,800,000307,200,0001393-07-23
21757تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش916,200,000564,200,0001393-07-23
21758تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1409,300,0001,300,000,0001393-07-23
21759تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش18710,000,0001,870,000,0001393-07-23
21765تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش14013,900,0001,946,000,0001393-07-23
21766تهرانسعادت آبادکلنگیفروش1,36020,000,00022,000,000,0001393-07-23
21767تهرانسعادت آبادمغازهفروش1860,000,000324,000,0001393-07-23
21768تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش15011,000,0001,650,000,0001393-07-23
21370تهرانسعادت آباداداریفروش24017,000,0004,080,000,0001393-07-19
Page top