جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
19892تهرانسعادت آبادآپارتمانپیش فروش21012,000,0002,520,000,0001393/07/06
19894تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1196,000,000714,000,0001393/07/06
19896تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش907,500,000675,000,0001393/07/06
19897تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش916,300,000573,300,0001393/07/06
19900تهرانبلوار پاک نژادآپارتمانفروش756,250,000468,750,0001393/07/06
19793تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1278,900,0001,130,300,0001393/07/05
19794تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش938,000,000744,000,0001393/07/05
19795تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش905,600,000504,000,0001393/07/05
19318تهرانسعادت آبادکلنگیفروش1,00035,000,00035,000,000,0001393/07/01
19319تهرانسعادت آبادکلنگیفروش20020,000,0004,000,000,0001393/07/01
18819تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1105,500,000605,000,0001393/06/29
18820تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش11510,000,0001,150,000,0001393/06/29
18821تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش17612,000,0002,112,000,0001393/06/29
18822تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1608,000,0001,344,000,0001393/06/29
18823تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش5911,000,000649,000,0001393/06/29
18824تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش827,500,000615,000,0001393/06/29
18825تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1349,200,0001,232,800,0001393/06/29
18578تهرانسعادت آباد اداریفروش11,00012,000,000132,000,000,0001393/06/27
18064تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش7111,500,000816,500,0001393/06/25
18067تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش716,000,000430,000,0001393/06/25
18082تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1216,000,000726,000,0001393/06/25
18084تهرانریاضی بخشایشآپارتمانفروش928,000,000736,000,0001393/06/25
18257تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش857,650,000650,000,0001393/06/25
18263تهرانسعادت آباداداریفروش648,450,000540,000,0001393/06/25
18264تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1056,500,000682,500,0001393/06/25
18019تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش11612,900,0001,496,400,0001393/06/24
18020تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش6216,500,0001,023,000,0001393/06/24
18021تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1537,600,0001,150,000,0001393/06/24
18029تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش135کارشناسیکارشناسی1393/06/24
18030تهرانسعادت آبادمغازهفروش3255,000,0001,760,000,0001393/06/24
Page top