جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
28297تهرانسعادت آبادکلنگیفروش80020,000,00016,000,000,0001393-09-26
28105تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش956,600,000627,000,0001393-09-23
28135تهرانسعادت آباداداریفروش10010,000,0001,000,000,0001393-09-23
28136تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1151,050,0001,200,000,0001393-09-23
28137تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1428,700,0001,235,400,0001393-09-23
28138تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1256,500,000812,500,0001393-09-23
28142تهرانعلامه شمالیآپارتمانفروش1288,000,0001,024,000,0001393-09-23
28182تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1426,500,000923,000,0001393-09-23
28205تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1067,300,000773,800,0001393-09-23
28221تهرانسعادت آباد - بهرودآپارتمانفروش1355,100,000688,500,0001393-09-23
27997تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش7864,540,000510,000,0001393-09-20
27998تهرانسعادت آبادمغازهفروش2335,000,000805,000,0001393-09-20
27999تهرانسعادت آباداداریفروش1009,000,000900,000,0001393-09-20
28011تهرانسعادت آباداداریفروش5714,000,000798,000,0001393-09-20
28015تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1427,500,0001,065,000,0001393-09-20
27612تهرانمیدان بهرودآپارتمانفروش1246,700,000830,800,0001393-09-18
27613تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش626,200,000384,400,0001393-09-18
27637تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش756,000,000450,000,0001393-09-18
27329تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1138,000,000904,000,0001393-09-15
27359تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش605,835,000350,000,0001393-09-15
27369تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1109,000,000990,000,0001393-09-15
26978تهرانسعادت آبادمغازهفروش3350,000,0001,650,000,0001393-09-12
26988تهرانسعادت آبادمغازهفروش3165,000,0002,015,000,0001393-09-12
26989تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1265,500,000693,000,0001393-09-12
26992تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1308,800,0001,144,000,0001393-09-12
27020تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش928,000,000736,000,0001393-09-12
25431تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1209,500,0001,140,000,0001393-09-11
26578تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1246,700,000830,800,0001393-09-09
26603تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش875,700,000582,900,0001393-09-09
26676تهرانسعادت آبادکلنگیفروش87117,000,00014,807,000,0001393-09-09
Page top