جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
20805تهرانسعادت آبادمغازهفروش2830,500,000850,000,0001393/07/14
20806تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1167,500,000870,000,0001393/07/14
20861تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1179,500,0001,100,000,0001393/07/14
20862تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1536,000,000918,000,0001393/07/14
20933تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1307,000,000910,000,0001393/07/14
20696تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1157,500,000862,500,0001393/07/12
19891تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش30016,000,0004,800,000,0001393/07/06
19892تهرانسعادت آبادآپارتمانپیش فروش21012,000,0002,520,000,0001393/07/06
19894تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1196,000,000714,000,0001393/07/06
19896تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش907,500,000675,000,0001393/07/06
19897تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش916,300,000573,300,0001393/07/06
19900تهرانبلوار پاک نژادآپارتمانفروش756,250,000468,750,0001393/07/06
19793تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1278,900,0001,130,300,0001393/07/05
19794تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش938,000,000744,000,0001393/07/05
19795تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش905,600,000504,000,0001393/07/05
19318تهرانسعادت آبادکلنگیفروش1,00035,000,00035,000,000,0001393/07/01
19319تهرانسعادت آبادکلنگیفروش20020,000,0004,000,000,0001393/07/01
18819تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1105,500,000605,000,0001393/06/29
18820تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش11510,000,0001,150,000,0001393/06/29
18821تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش17612,000,0002,112,000,0001393/06/29
18822تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1608,000,0001,344,000,0001393/06/29
18823تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش5911,000,000649,000,0001393/06/29
18824تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش827,500,000615,000,0001393/06/29
18825تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1349,200,0001,232,800,0001393/06/29
18578تهرانسعادت آباد اداریفروش11,00012,000,000132,000,000,0001393/06/27
18064تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش7111,500,000816,500,0001393/06/25
18067تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش716,000,000430,000,0001393/06/25
18082تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1216,000,000726,000,0001393/06/25
18084تهرانریاضی بخشایشآپارتمانفروش928,000,000736,000,0001393/06/25
18257تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش857,650,000650,000,0001393/06/25
Page top