جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
29657تهرانعلامه شمالیآپارتمانفروش1488,700,0001,287,600,0001393-10-07
29664تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1135,310,000600,000,0001393-10-07
29666تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش817,000,000567,000,0001393-10-07
29675تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش806,900,000552,000,0001393-10-07
29477تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1426,500,000923,000,0001393-10-06
29513تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1055,500,000577,500,0001393-10-06
29380تهرانسعادت آبادمغازهفروش5022,000,0001,100,000,0001393-10-05
29425تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1027,900,000805,800,0001393-10-05
29440تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1355,100,000688,500,0001393-10-05
29124تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش927,500,000690,000,0001393-10-03
29125تهرانسعادت آباد - بهرودآپارتمانفروش1255,500,000687,500,0001393-10-03
29126تهرانبلوار فرحزادیآپارتمانفروش1177,000,000819,000,0001393-10-03
29227تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1077,400,000791,800,0001393-10-03
28902تهرانسعادت آباداداریفروش9514,500,0001,377,500,0001393-10-01
28903تهرانسعادت آباداداریفروش1159,500,0001,092,500,0001393-10-01
28926تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1208,800,0001,056,000,0001393-10-01
28959تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش977,500,000727,500,0001393-10-01
28708تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش665,100,000336,600,0001393-09-29
28710تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1228,000,000976,000,0001393-09-29
28725تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش606,000,000360,000,0001393-09-29
28726تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش735,900,000430,000,0001393-09-29
28727تهرانعلامه جنوبیاداریفروش5512,000,000660,000,0001393-09-29
28742تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش546,800,000367,200,0001393-09-29
28762تهرانسعادت آبادکلنگیفروش88022,000,0001393-09-29
28533تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1055,900,000619,500,0001393-09-27
28534تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1255,300,000662,500,0001393-09-27
28588تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش665,100,000336,600,0001393-09-27
28594تهرانعلامه جنوبیآپارتمانفروش726,500,000468,000,0001393-09-27
25434تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1028,700,000887,400,0001393-09-26
25435تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش130کارشناسیکارشناسی1393-09-26
Page top