جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
36806تهرانسعادت آبادکلنگیفروش2402,600,000,0001393-12-09
36804تهرانسعادت آبادکلنگیفروش20016,000,0003,200,000,0001393-12-09
36337تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش828,000,000656,000,0001393-12-05
36339تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش838,000,000664,000,0001393-12-05
36087تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1489,500,0001,406,000,0001393-12-02
36088تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1358,000,0001,080,000,0001393-12-02
35844تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1228,000,000976,000,0001393-11-30
35380تهرانسعادت آباداداریفروش13210,000,0001,320,000,0001393-11-26
35381تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش8010,000,000800,000,0001393-11-26
34584تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1225,000,000610,000,0001393-11-19
34604تهرانسعادت آبادکلنگیفروش21729,900,0006,488,300,0001393-11-19
33831تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش707,100,000497,000,0001393-11-12
33832تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش6511,500,000747,500,0001393-11-12
33117تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش586,400,000371,200,0001393-11-06
33127تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش11710,000,0001,170,000,0001393-11-06
32976تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش8211,500,000943,000,0001393-11-05
32977تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش825,500,000451,000,0001393-11-05
32548تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش737,810,000570,000,0001393-11-01
32617تهرانسعادت آبادکلنگیفروش21023,000,00011,661,000,0001393-11-01
32278تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1059,000,000945,000,0001393-10-29
32290تهرانسعادت آباداداریفروش17250,000,0008,600,000,0001393-10-29
32018تهرانسعادت آبادکلنگیفروش2001,650,000,0001393-10-25
31965تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش8510,000,000850,000,0001393-10-25
31634تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1086,800,000734,400,0001393-10-23
31631تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1255,600,000700,000,0001393-10-23
31629تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش538,800,000470,000,0001393-10-23
31630تهرانعلامه جنوبیآپارتمانفروش1318,300,0001,087,300,0001393-10-23
31541تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش538,800,000470,000,0001393-10-22
31552تهرانعلامه جنوبیآپارتمانفروش1318,300,0001,087,300,0001393-10-22
31575تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش976,800,000659,600,0001393-10-22
Page top