جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
38044تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش786,500,000507,000,0001393/12/23
38045تهرانسعادت آباداداریفروش8813,300,0001,170,400,0001393/12/23
37657تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش757,500,000562,500,0001393/12/17
37658تهرانبلوار پاک نژادآپارتمانفروش836,600,000550,000,0001393/12/17
37659تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1537,700,0001,178,100,0001393/12/17
37664تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش12011,600,0001,400,000,0001393/12/17
37668تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش756,150,000460,000,0001393/12/17
37562تهرانسعادت آبادکلنگیفروش2208,000,0001,600,000,0001393/12/16
37563تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش13512,000,0001,620,000,0001393/12/16
37564تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش715,900,000420,000,0001393/12/16
37565تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش908,000,000720,000,0001393/12/16
37566تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1117,200,000800,000,0001393/12/16
37209تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1278,000,0001,016,000,0001393/12/13
37216تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1077,500,000802,500,0001393/12/13
36806تهرانسعادت آبادکلنگیفروش2402,600,000,0001393/12/09
36804تهرانسعادت آبادکلنگیفروش20016,000,0003,200,000,0001393/12/09
36337تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش828,000,000656,000,0001393/12/05
36339تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش838,000,000664,000,0001393/12/05
36087تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1489,500,0001,406,000,0001393/12/02
36088تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1358,000,0001,080,000,0001393/12/02
35844تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1228,000,000976,000,0001393/11/30
35380تهرانسعادت آباداداریفروش13210,000,0001,320,000,0001393/11/26
35381تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش8010,000,000800,000,0001393/11/26
34584تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1225,000,000610,000,0001393/11/19
34604تهرانسعادت آبادکلنگیفروش21729,900,0006,488,300,0001393/11/19
33831تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش707,100,000497,000,0001393/11/12
33832تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش6511,500,000747,500,0001393/11/12
33117تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش586,400,000371,200,0001393/11/06
33127تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش11710,000,0001,170,000,0001393/11/06
32976تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش8211,500,000943,000,0001393/11/05
Page top