جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
38780تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش8514,000,0001,190,000,0001394/01/20
38781تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش758,000,000600,000,0001394/01/20
38779تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش6815,500,0001,054,000,0001394/01/20
38838تهرانبلوار پاک نژادمغازهفروش4030,000,0001,200,000,0001394/01/20
38837تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1406,950,000973,000,0001394/01/20
38850تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش936,800,000632,400,0001394/01/20
38849تهرانسعادت آباد - کاجآپارتمانفروش7410,000,000740,000,0001394/01/20
38848تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1265,400,000680,400,0001394/01/20
38646تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1008,500,000850,000,0001394/01/19
38663تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش6712,000,000804,000,0001394/01/19
38662تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش988,500,000833,000,0001394/01/19
38537تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش867,500,000645,000,0001394/01/18
38538تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1076,000,000642,000,0001394/01/18
38504تهرانصرافهای شمالیآپارتمانفروش13812,000,0001,656,000,0001394/01/18
38502تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1008,500,000850,000,0001394/01/18
38503تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1318,000,0001,048,000,0001394/01/18
38568تهرانسعادت آباد - بهرودآپارتمانفروش1125,500,000616,000,0001394/01/18
38398تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش10011,500,0001,150,000,0001394/01/17
38399تهرانعلامه شمالیآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001394/01/17
38428تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش14011,000,0001,540,000,0001394/01/17
38429تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش11417,000,0001,938,000,0001394/01/17
38442تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1339,500,0001,263,500,0001394/01/17
38443تهرانبلوار پاک نژادآپارتمانفروش1178,000,000936,000,0001394/01/17
38279تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش23015,000,0003,450,000,0001394/01/15
38277تهرانبلوار پاک نژادآپارتمانفروش1187,000,000826,000,0001394/01/15
38276تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1426,200,000880,400,0001394/01/15
38267تهرانسعادت آباداداریفروش576,000,000342,000,0001394/01/15
38264تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1409,500,0001,387,000,0001394/01/15
36232تهرانعلامه جنوبیتجاریفروش5514,000,000770,000,0001393/12/28
38209تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش956,600,000630,000,0001393/12/26
Page top