جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
38267تهرانسعادت آباداداریفروش576,000,000342,000,0001394/01/15
38264تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1409,500,0001,387,000,0001394/01/15
36232تهرانعلامه جنوبیتجاریفروش5514,000,000770,000,0001393/12/28
38209تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش956,600,000630,000,0001393/12/26
38208تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1088,200,000885,600,0001393/12/26
38207تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش717,800,000560,000,0001393/12/26
38206تهرانعلامه جنوبیآپارتمانفروش956,600,000630,000,0001393/12/26
38140تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1077,800,000834,600,0001393/12/25
38141تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش6711,200,000750,400,0001393/12/25
38142تهرانسعادت آباد - کاجآپارتمانفروش2218,200,0001,812,200,0001393/12/25
38042تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش959,000,000855,000,0001393/12/23
38043تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1087,250,000783,000,0001393/12/23
38044تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش786,500,000507,000,0001393/12/23
38045تهرانسعادت آباداداریفروش8813,300,0001,170,400,0001393/12/23
37657تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش757,500,000562,500,0001393/12/17
37658تهرانبلوار پاک نژادآپارتمانفروش836,600,000550,000,0001393/12/17
37659تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1537,700,0001,178,100,0001393/12/17
37664تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش12011,600,0001,400,000,0001393/12/17
37668تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش756,150,000460,000,0001393/12/17
37562تهرانسعادت آبادکلنگیفروش2208,000,0001,600,000,0001393/12/16
37563تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش13512,000,0001,620,000,0001393/12/16
37564تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش715,900,000420,000,0001393/12/16
37565تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش908,000,000720,000,0001393/12/16
37566تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1117,200,000800,000,0001393/12/16
37209تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1278,000,0001,016,000,0001393/12/13
37216تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1077,500,000802,500,0001393/12/13
36806تهرانسعادت آبادکلنگیفروش2402,600,000,0001393/12/09
36804تهرانسعادت آبادکلنگیفروش20016,000,0003,200,000,0001393/12/09
36337تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش828,000,000656,000,0001393/12/05
36339تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش838,000,000664,000,0001393/12/05
Page top