املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک سعادت آباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
56945تهرانمیدان بهرودآپارتمانفروش1306,500,000845,000,0001394-07-14
56601تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1605,000,000800,000,0001394-07-11
56600تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1226,900,000841,800,0001394-07-11
56625تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1506,800,0001,020,000,0001394-07-11
55985تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش15010,500,0001,575,000,0001394-07-04
55986تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1309,500,0001,235,000,0001394-07-04
55987تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش15011,000,0001,650,000,0001394-07-04
55988تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش13913,500,0001,876,500,0001394-07-04
55740تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1618,500,0001394-07-01
55741تهرانعلامه شمالیآپارتمانفروش16512,000,0001,980,000,0001394-07-01
55742تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1418,500,0001394-07-01
55743تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1405,500,000770,000,0001394-07-01
55744تهرانصرافهای جنوبیآپارتمانفروش1057,142,000750,000,0001394-07-01
55406تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1408,500,0001394-06-28
55407تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1536,000,000918,000,0001394-06-28
55408تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش12513,000,0001394-06-28
55409تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1148,500,000969,000,0001394-06-28
54575تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش22513,000,0001394-06-21
54576تهرانسعادت آبادکلنگیفروش39013,000,0003,094,000,0001394-06-21
54577تهرانسعادت آبادکلنگیفروش42040,000,0007,000,000,0001394-06-21
54578تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش677,500,000502,500,0001394-06-21
54579تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1188,600,0001,014,800,0001394-06-21
54268تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1539,000,0001,377,000,0001394-06-17
54269تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1105,500,000605,000,0001394-06-17
54270تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش2025,500,0001,111,000,0001394-06-17
54271تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش13111,000,0001394-06-17
53754تهرانسعادت آبادکلنگیفروش50125,000,0005,000,000,0001394-06-14
53755تهرانسعادت آبادکلنگیفروش36012,300,0003,200,000,0001394-06-14
53758تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1076,700,0001394-06-14
53455تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش11518,000,0002,070,000,0001394-06-11
Page top