جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
42854تهرانمیدان کتابآپارتمانفروش1536,200,000948,600,0001394/03/02
42858تهرانصرافهای جنوبیکلنگیفروش54019,500,00043,290,000,0001394/03/02
42860تهرانسعادت آبادکلنگیفروش40020,000,0008,000,000,0001394/03/02
42862تهرانایثارگران شمالیکلنگیفروش22612,000,0002,400,000,0001394/03/02
42864تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش1,03510,000,00010,350,000,0001394/03/02
42174تهرانسعادت آبادکلنگیفروش27026,100,0005,500,000,0001394/02/27
42175تهرانایثارگران شمالیکلنگیفروش13016,000,0004,608,000,0001394/02/27
42176تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1028,500,000867,000,0001394/02/27
42177تهرانبلوار پاک نژادآپارتمانفروش1036,300,000650,000,0001394/02/27
41759تهرانشهرک مخابراتکلنگیفروش36012,500,0002,500,000,0001394/02/22
41762تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش13714,000,0001394/02/22
41763تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش676,700,000450,000,0001394/02/22
41765تهرانعلامه شمالیآپارتمانفروش7010,500,000735,000,0001394/02/22
41448تهرانشهرک مخابراتآپارتمانفروش1255,500,000687,500,0001394/02/21
41449تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش8211,000,000902,000,0001394/02/21
41450تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1617,500,0001,207,500,0001394/02/21
41455تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش557,000,000385,000,0001394/02/21
41458تهرانبلوار پاک نژادآپارتمانفروش10014,000,0001,400,000,0001394/02/21
41175تهرانسعادت آبادکلنگیفروش2008,700,0003,500,000,0001394/02/19
41183تهرانسعادت آبادکلنگیفروش2,10934,200,00020,000,000,0001394/02/19
41204تهرانسعادت آبادکلنگیفروش25923,000,0005,175,000,0001394/02/19
41205تهرانسعادت آبادکلنگیفروش43614,800,0003,000,000,0001394/02/19
40967تهرانسعادت آبادکلنگیفروش79029,900,0001394/02/15
40968تهرانشهرک مخابراتکلنگیفروش23212,000,0001,200,000,0001394/02/15
40969تهرانبلوار دریاکلنگیفروش48017,391,0008,000,000,0001394/02/15
40970تهرانبلوار پاکنژادآپارتمانفروش978,000,000776,000,0001394/02/15
40768تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1347,800,0001,045,200,0001394/02/14
40769تهرانعلامه جنوبیآپارتمانفروش886,500,000572,000,0001394/02/14
40774تهرانبلوار پاک نژادکلنگیفروش40018,000,0007,200,000,0001394/02/14
40780تهرانسعادت آبادکلنگیفروش72430,000,00013,440,000,0001394/02/14
Page top