جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
46613تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش917,500,0001394/04/06
46653تهرانسعادت آبادکلنگیفروش60022,000,00012,320,000,0001394/04/06
45969تهرانبلوار پاک نژادآپارتمانفروش1307,200,000936,000,0001394/04/01
45970تهرانصرافهای شمالیآپارتمانفروش11010,700,0001394/04/01
45986تهرانصرافهای جنوبیآپارتمانفروش826,500,000533,000,0001394/04/01
45988تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش767,237,000550,000,0001394/04/01
45995تهرانبلوار فرحزادیکلنگیفروش42016,000,0006,720,000,0001394/04/01
45651تهرانمیدان کتابآپارتمانفروش1087,500,000855,000,0001394/03/30
45652تهرانعلامه شمالیآپارتمانفروش967,100,000500,000,0001394/03/30
45653تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش14310,000,0001,600,000,0001394/03/30
45664تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1447,639,0001,100,000,0001394/03/30
45671تهرانعلامه جنوبیکلنگیفروش12016,500,0001394/03/30
45229تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1498,000,0001,200,000,0001394/03/25
44046تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش12014,000,0001394/03/12
44047تهرانبلوار فرحزادیآپارتمانفروش12012,500,0001,500,000,0001394/03/12
44056تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1257,000,000875,000,0001394/03/12
44062تهرانبلوار فرحزادیآپارتمانفروش726,000,000432,000,0001394/03/12
43844تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1296,700,000864,300,0001394/03/10
43851تهرانبلوار فرهنگکلنگیفروش19515,000,0003,750,000,0001394/03/10
43853تهرانمیدان کاجآپارتمانفروش13012,000,0001,560,000,0001394/03/10
43885تهرانشهرک گلدیسانآپارتمانفروش907,200,000648,000,0001394/03/10
43637تهرانبلوار دریامستغلاتفروش59038,985,00023,000,000,0001394/03/07
43638تهرانبلوار فرحزادیآپارتمانفروش858,500,000722,500,0001394/03/07
43639تهرانسعادت آبادکلنگیفروش32713,100,0003,100,000,0001394/03/07
43640تهرانکوی فرازآپارتمانفروش1055,524,000580,000,0001394/03/07
43641تهرانسعادت آبادکلنگیفروش5208,800,0004,600,000,0001394/03/07
43298تهرانعلامه جنوبیکلنگیفروش32517,500,0003,307,500,0001394/03/05
43224تهرانسعادت آبادکلنگیفروش31912,000,0002,500,000,0001394/03/04
43225تهرانعلامه جنوبیکلنگیفروش1,20021,000,0001394/03/04
43242تهرانبلوار دریاکلنگیفروش60016,000,0007,360,000,0001394/03/04
Page top