املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک سعادت آباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
61333تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1066,700,000710,200,0001394-09-01
61392تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش746,350,000470,000,0001394-09-01
61153تهرانشهرک مخابراتمستغلاتفروش1203,000,000,0001394-08-28
61154تهرانبلوار دریاآپارتمانفروش1508,000,0001,200,000,0001394-08-28
61155تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1577,800,0001,224,600,0001394-08-28
61156تهرانبلوار پاک نژادآپارتمانفروش1527,500,0001,140,000,0001394-08-28
61023تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1857,200,0001,332,000,0001394-08-27
61024تهرانعلامه شمالیآپارتمانفروش2277,500,0001,702,500,0001394-08-27
61025تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش16520,000,0002,500,000,0001394-08-27
61026تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش13012,000,000156,000,0001394-08-27
60695تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1256,500,000812,500,0001394-08-25
60696تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش19014,000,0002,660,000,0001394-08-25
60697تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش13517,000,0001394-08-25
60456تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش13012,500,0001,625,000,0001394-08-23
60457تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1577,800,0001,224,600,0001394-08-23
60458تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1307,300,000949,000,0001394-08-23
60459تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش13110,500,0001,375,500,0001394-08-23
59933تهرانعلامه جنوبیمستغلاتفروش26019,000,0003,420,000,0001394-08-18
59934تهرانسعادت آبادکلنگیفروش36015,458,0003,200,000,0001394-08-18
59935تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1039,708,0001,000,000,0001394-08-18
59936تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش15018,000,0002,700,000,0001394-08-18
59683تهرانایثارگران شمالیآپارتمانفروش1258,000,0001,000,000,0001394-08-16
59684تهرانشهرک پاسارگادآپارتمانفروش1165,818,000675,000,0001394-08-16
59685تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1377,200,000986,400,0001394-08-16
59346تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش9708,762,0001394-08-12
59367تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش16013,000,0002,080,000,0001394-08-12
59368تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش50025,000,00012,500,000,0001394-08-12
59113تهرانبلوار پاک نژادکلنگیفروش66022,000,00014,520,000,0001394-08-10
59114تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1408,500,0001,190,000,0001394-08-10
59134تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1246,400,000800,000,0001394-08-10
Page top