جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
48582تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1439,000,0001,287,000,0001394/04/25
48584تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1648,000,0001,312,000,0001394/04/25
48352تهرانسعادت آبادکلنگیفروش37512,500,0002,500,000,0001394/04/23
48353تهرانسعادت آبادکلنگیفروش33018,000,0003,384,000,0001394/04/23
48354تهرانسعادت آبادکلنگیفروش13530,900,0001394/04/23
48266تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1086,200,000669,600,0001394/04/22
48265تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1156,200,000713,000,0001394/04/22
48264تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش826,000,000492,000,0001394/04/22
48270تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش825,400,000442,800,0001394/04/22
48271تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش100کارشناسیکارشناسی1394/04/22
48272تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1007,300,000730,000,0001394/04/22
48273تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش825,795,000475,000,0001394/04/22
48029تهرانسعادت آبادکلنگیفروش38122,000,00017,600,000,0001394/04/20
48030تهرانسعادت آبادکلنگیفروش27016,000,0003,200,000,0001394/04/20
48031تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1195,800,000690,200,0001394/04/20
47873تهرانسعادت آبادکلنگیفروش13020,000,0004,560,000,0001394/04/18
47872تهرانمیدان کاجآپارتمانفروش50031,000,00031,000,000,0001394/04/18
47871تهرانبلوار پاک نژادکلنگیفروش66018,000,0007,920,000,0001394/04/18
47149تهرانسعادت آبادکلنگیفروش30017,000,0001394/04/10
47150تهرانشهرک گلدیسانآپارتمانفروش45017,000,0001394/04/10
47157تهرانعلامه جنوبیکلنگیفروش33020,000,0004,000,000,0001394/04/10
47250تهرانسعادت آبادکلنگیفروش24015,000,0003,840,000,0001394/04/10
47251تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1477,500,0001,102,500,0001394/04/10
47252تهرانبلوار پاک نژادآپارتمانفروش15010,500,0001,575,000,0641394/04/10
46932تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1303,300,00035,000,0001394/04/08
46893تهرانصرافهای شمالیآپارتمانفروش72780,000561,600,0001394/04/07
46889تهرانمیدان کتابیتجاریفروش8419,000,0001,596,000,0001394/04/07
46891تهرانمیدان کتابآپارتمانفروش1014,460,000450,000,0001394/04/07
46892تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش19416,000,0003,104,000,0001394/04/07
46894تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش957,900,000750,000,0001394/04/07
Page top