جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
53754تهرانسعادت آبادکلنگیفروش50125,000,0005,000,000,0001394/06/14
53755تهرانسعادت آبادکلنگیفروش36012,300,0003,200,000,0001394/06/14
53758تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1076,700,0001394/06/14
53455تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش11518,000,0002,070,000,0001394/06/11
53456تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش958,000,000760,000,0001394/06/11
53457تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1106,000,000660,000,0001394/06/11
52886تهرانبلوار دریاکلنگیفروش31421,000,0001394/06/07
52887تهرانایثارگران شمالیآپارتمانفروش1801,000,000,0001394/06/07
52888تهرانسعادت آبادکلنگیفروش1,62038,100,0001394/06/07
52889تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1367,200,000979,200,0001394/06/07
52795تهرانشهرک مخابراتآپارتمانفروش1195,800,000690,200,0001394/06/05
52796تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش14313,500,0001394/06/05
52797تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1306,900,000897,000,0001394/06/05
52798تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1521,350,000,0001394/06/05
52504تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش635,200,000330,000,0001394/06/03
52511تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1527,500,0001,140,000,0001394/06/03
52512تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1158,500,000977,500,0001394/06/03
52348تهرانعلامه جنوبیآپارتمانفروش18612,000,0002,232,000,0001394/06/02
52349تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1407,200,0001,008,000,0001394/06/02
52350تهرانصرافهای جنوبیآپارتمانفروش1238,800,0001,082,400,0001394/06/02
52351تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش935,500,000511,500,0001394/06/02
52031تهرانشهرک مخابراتکلنگیفروش44028,000,00010,000,000,0001394/05/31
52065تهرانعلامه شمالیآپارتمانفروش15611,500,0001,794,000,0001394/05/31
52066تهرانفرحزادآپارتمانفروش1406,100,000854,000,0001394/05/31
52067تهرانسعادت آبادکلنگیفروش34514,000,0002,800,000,0001394/05/31
51718تهرانصرافهای جنوبیکلنگیفروش15020,500,0001394/05/24
51746تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش17510,500,0001,837,500,0001394/05/24
51747تهرانسعادت آبادکلنگیفروش49517,000,0003,400,000,0001394/05/24
51549تهرانسعادت آبادکلنگیفروش99022,000,00017,600,000,0001394/05/22
51548تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1655,000,000825,000,0001394/05/22
Page top