جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
61825تهرانبلوار دادمانآپارتمانفروش879,500,000826,500,0001394-09-05
61826تهرانبلوار فرحزادآپارتمانفروش1127,500,000840,000,0001394-09-05
61827تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش33015,000,0004,950,000,0001394-09-05
61828تهرانعلامه شمالیآپارتمانفروش12512,000,0001,500,000,0001394-09-05
61829تهرانعلامه شمالیآپارتمانفروش938,200,000762,600,0001394-09-05
61830تهرانبلوار فرحزادی آپارتمانفروش1405,500,000770,000,0001394-09-05
61689تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش13012,500,0001,625,000,0001394-09-04
61449تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش26450,000,00012,300,000,0001394-09-02
61450تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش14527,368,0005,200,000,0001394-09-02
61451تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش16520,000,0003,300,000,0001394-09-02
61331تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1428,500,0001,207,000,0001394-09-01
61332تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش26450,000,00012,300,000,0001394-09-01
61333تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1066,700,000710,200,0001394-09-01
61392تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش746,350,000470,000,0001394-09-01
61153تهرانشهرک مخابراتمستغلاتفروش1203,000,000,0001394-08-28
61154تهرانبلوار دریاآپارتمانفروش1508,000,0001,200,000,0001394-08-28
61155تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1577,800,0001,224,600,0001394-08-28
61156تهرانبلوار پاک نژادآپارتمانفروش1527,500,0001,140,000,0001394-08-28
61023تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1857,200,0001,332,000,0001394-08-27
61024تهرانعلامه شمالیآپارتمانفروش2277,500,0001,702,500,0001394-08-27
61025تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش16520,000,0002,500,000,0001394-08-27
61026تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش13012,000,000156,000,0001394-08-27
60695تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1256,500,000812,500,0001394-08-25
60696تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش19014,000,0002,660,000,0001394-08-25
60697تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش13517,000,0001394-08-25
60456تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش13012,500,0001,625,000,0001394-08-23
60457تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1577,800,0001,224,600,0001394-08-23
60458تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1307,300,000949,000,0001394-08-23
60459تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش13110,500,0001,375,500,0001394-08-23
59933تهرانعلامه جنوبیمستغلاتفروش26019,000,0003,420,000,0001394-08-18
Page top