جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
57117تهرانعلامه جنوبیآپارتمانفروش1469,500,0001,387,000,0001394/07/16
57118تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1618,300,0001,336,300,0001394/07/16
57120تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1017,500,0007,575,000,0001394/07/16
57124تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1158,000,000920,000,0001394/07/16
56915تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1456,800,000986,000,0001394/07/14
56916تهرانعلامه شمالیآپارتمانفروش8713,000,0001,131,000,0001394/07/14
56917تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1067,600,000805,600,0001394/07/14
56940تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش636,000,000378,000,0001394/07/14
56944تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش959,000,000855,000,0001394/07/14
56945تهرانمیدان بهرودآپارتمانفروش1306,500,000845,000,0001394/07/14
56601تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1605,000,000800,000,0001394/07/11
56600تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1226,900,000841,800,0001394/07/11
56625تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1506,800,0001,020,000,0001394/07/11
55985تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش15010,500,0001,575,000,0001394/07/04
55986تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1309,500,0001,235,000,0001394/07/04
55987تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش15011,000,0001,650,000,0001394/07/04
55988تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش13913,500,0001,876,500,0001394/07/04
55740تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1618,500,0001394/07/01
55741تهرانعلامه شمالیآپارتمانفروش16512,000,0001,980,000,0001394/07/01
55742تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1418,500,0001394/07/01
55743تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1405,500,000770,000,0001394/07/01
55744تهرانصرافهای جنوبیآپارتمانفروش1057,142,000750,000,0001394/07/01
55406تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1408,500,0001394/06/28
55407تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1536,000,000918,000,0001394/06/28
55408تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش12513,000,0001394/06/28
55409تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1148,500,000969,000,0001394/06/28
54575تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش22513,000,0001394/06/21
54576تهرانسعادت آبادکلنگیفروش39013,000,0003,094,000,0001394/06/21
54577تهرانسعادت آبادکلنگیفروش42040,000,0007,000,000,0001394/06/21
54578تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش677,500,000502,500,0001394/06/21
Page top