املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک سعادت آباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
65768تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش13811,000,0001,518,000,0001394-10-20
65769تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش27020,000,000540,000,0001394-10-20
65770تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1446,100,000878,400,0001394-10-20
65771تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1036,000,000618,000,0001394-10-20
65716تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1076,400,000684,800,0001394-10-19
65650تهرانسعادت آبادکلنگیفروش3002,350,000,0001394-10-17
65252تهرانسعادت آبادکلنگیفروش18524,000,0005,280,000,0001394-10-14
65253تهرانسعادت آبادکلنگیفروش1,84021,000,00021,000,000,0001394-10-14
65254تهرانسعادت آبادکلنگیفروش1,26017,500,00017,500,000,0001394-10-14
65255تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش23016,000,0003,680,000,0001394-10-14
65008تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1246,000,000744,000,0001394-10-12
65009تهرانسعادت آبادکلنگیفروش60016,000,0007,360,000,0001394-10-12
65012تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1117,500,000832,500,0001394-10-12
64742تهرانسعادت آبادکلنگیفروش66025,000,00010,250,000,0001394-10-09
64743تهرانسعادت آبادکلنگیفروش48013,824,0003,000,000,0001394-10-09
64744تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1748,300,0001,444,200,0001394-10-09
64574تهرانایثارگران شمالیآپارتمانفروش1556,452,0001,000,000,0001394-10-07
64575تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1187,000,000826,000,0001394-10-07
64576تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1298,200,0001,057,800,0001394-10-07
64620تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش667,570,000500,000,0001394-10-07
64621تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1058,000,000840,000,0001394-10-07
64622تهرانشهرک بوعلیآپارتمانفروش825,500,000451,000,0001394-10-07
64629تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1435,800,0001,215,500,0001394-10-07
64630تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1457,200,0001,044,000,0001394-10-07
64641تهرانعلامه شمالیآپارتمانفروش13413,000,0001,742,000,0001394-10-07
64644تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش25014,500,0003,625,000,0001394-10-07
64646تهرانایثارگران شمالیآپارتمانفروش1804,750,000580,000,0001394-10-07
64648تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1084,400,000475,200,0001394-10-07
64651تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1275,500,000698,500,0001394-10-07
64655تهرانسعادت آبادکلنگیفروش20015,000,0003,750,000,0001394-10-07
Page top