جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
64101تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1358,000,0001,080,000,0001394-10-02
64100تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش30014,500,0004,350,000,0001394-10-02
63547تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1208,000,000960,000,0001394-09-28
63548تهرانعلامه جنوبیآپارتمانفروش1366,800,000924,800,0001394-09-28
63549تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1109,090,0001,000,000,0001394-09-28
63550تهرانشهرک مخابراتکلنگیفروش36012,500,0002,500,000,0001394-09-28
63551تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش20517,500,0003,587,500,0001394-09-28
63552تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1026,078,000620,000,0001394-09-28
63553تهرانصرافهای جنوبیآپارتمانفروش957,800,000741,000,0001394-09-28
63554تهرانسعادت آبادکلنگیفروش1,22520,000,00020,000,000,0001394-09-28
63560تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش687,500,000510,000,0001394-09-28
63562تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش807,200,000576,000,0001394-09-28
63563تهرانسعادت آبادکلنگیفروش37515,000,0003,000,000,0001394-09-28
63564تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1458,700,0001,261,500,0001394-09-28
63565تهرانسعادت آبادکلنگیفروش36015,458,0003,200,000,0001394-09-28
63566تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش687,500,000510,000,0001394-09-28
63567تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش6611,200,000739,200,0001394-09-28
63427تهرانسعادت آبادکلنگیفروش12420,000,00020,000,000,0001394-09-26
63428تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش17013,000,0002,210,000,0001394-09-26
63429تهرانسعادت آبادکلنگیفروش97025,000,00025,000,000,0001394-09-26
63430تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1598,000,0001,272,000,0001394-09-26
63291تهرانسعادت آبادکلنگیفروش28018,000,0003,780,000,0001394-09-25
63292تهرانسعادت آبادآپارتمانمعاوضه13012,000,0001,560,000,0001394-09-25
63132تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1108,000,000880,000,0001394-09-24
63133تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش6410,200,000652,800,0001394-09-24
63134تهرانایثارگران شمالیآپارتمانفروش1106,000,000660,000,0001394-09-24
63135تهرانبلوار فرحزادی آپارتمانفروش16210,500,0001,700,000,0001394-09-24
63142تهرانسعادت آبادکلنگیفروش52017,000,0009,180,000,0001394-09-24
63143تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش13013,500,0001,755,000,0001394-09-24
63144تهرانسعادت آبادزمینفروش66015,000,0009,900,000,0001394-09-24
Page top