املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک سعادت آباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
68234تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش14011,500,0001,610,000,0001394-11-18
68240تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش24417,000,0001394-11-18
68241تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1176,900,000807,300,000,0001394-11-18
68242تهرانسعادت آباداداریفروش15715,000,0002,355,000,0001394-11-18
68244تهرانسعادت آبادکلنگیفروش14420,000,00020,000,000,0001394-11-18
68245تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش14410,070,0001,450,000,0001394-11-18
68246تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش827,317,000600,000,0001394-11-18
68239تهرانسعادت آباداداریفروش12514,500,0001,812,500,0001394-11-18
68237تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش9312,500,0001,162,500,0001394-11-18
68238تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش825,793,000475,000,0001394-11-18
67733تهرانسعادت آبادآپارتمانپیش فروش1508,000,0001,200,000,0001394-11-18
68155تهرانسعادت آبادکلنگیفروش1,19020,000,00017,300,000,0001394-11-17
68156تهرانسعادت آبادآپارتمانپیش فروش1428,000,0001,136,000,0001394-11-17
68159تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش10514,000,0001,470,000,0001394-11-17
68160تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1259,000,0001,125,000,0001394-11-17
68163تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش1171,150,000,0001394-11-17
68165تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1567,000,0001,092,000,0001394-11-17
68166تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش9647,000,000451,200,0001394-11-17
68168تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1429,500,0001,349,000,0001394-11-17
68170تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1207,500,000900,000,0001394-11-17
67958تهرانسعادت آبادکلنگیفروش20015,000,0003,750,000,0001394-11-14
67960تهرانسعادت آبادکلنگیفروش51017,000,0003,400,000,0001394-11-14
67962تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1567,000,0001,092,000,0001394-11-14
67549تهرانسعادت آبادکلنگیفروش12018,400,0003,624,800,0001394-11-10
67550تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش22515,500,0003,487,500,0001394-11-10
67551تهرانسعادت آبادکلنگیفروش48023,000,0004,623,000,0001394-11-10
67443تهرانسعادت آبادکلنگیفروش2408,000,0001,480,000,0001394-11-08
67444تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش14011,000,0001,540,000,0001394-11-08
67445تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1357,200,000972,000,0001394-11-08
67446تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1135,300,000598,900,0001394-11-08
Page top