جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
65949تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1068,500,000901,000,0001394/10/22
65950تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1535,800,000887,400,0001394/10/22
65951تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش8611,800,0001,014,800,0001394/10/22
65955تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش15512,000,0001,860,000,0001394/10/22
65956تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش8011,000,000880,000,0001394/10/22
65909تهرانسعادت آبادزمینفروش1,00015,000,00015,000,000,0001394/10/21
65767تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش11510,500,0001,207,500,0001394/10/20
65768تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش13811,000,0001,518,000,0001394/10/20
65769تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش27020,000,000540,000,0001394/10/20
65770تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1446,100,000878,400,0001394/10/20
65771تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1036,000,000618,000,0001394/10/20
65716تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1076,400,000684,800,0001394/10/19
65650تهرانسعادت آبادکلنگیفروش3002,350,000,0001394/10/17
65252تهرانسعادت آبادکلنگیفروش18524,000,0005,280,000,0001394/10/14
65253تهرانسعادت آبادکلنگیفروش1,84021,000,00021,000,000,0001394/10/14
65254تهرانسعادت آبادکلنگیفروش1,26017,500,00017,500,000,0001394/10/14
65255تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش23016,000,0003,680,000,0001394/10/14
65008تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1246,000,000744,000,0001394/10/12
65009تهرانسعادت آبادکلنگیفروش60016,000,0007,360,000,0001394/10/12
65012تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1117,500,000832,500,0001394/10/12
64742تهرانسعادت آبادکلنگیفروش66025,000,00010,250,000,0001394/10/09
64743تهرانسعادت آبادکلنگیفروش48013,824,0003,000,000,0001394/10/09
64744تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1748,300,0001,444,200,0001394/10/09
64574تهرانایثارگران شمالیآپارتمانفروش1556,452,0001,000,000,0001394/10/07
64575تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1187,000,000826,000,0001394/10/07
64576تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1298,200,0001,057,800,0001394/10/07
64620تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش667,570,000500,000,0001394/10/07
64621تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1058,000,000840,000,0001394/10/07
64622تهرانشهرک بوعلیآپارتمانفروش825,500,000451,000,0001394/10/07
64629تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1435,800,0001,215,500,0001394/10/07
Page top