جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
66767تهرانسعادت آبادکلنگیفروش45017,000,0004,777,000,0001394/11/03
66768تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش15014,000,0002,100,000,0001394/11/03
66695تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1507,500,0001,125,000,0001394/11/01
66696تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش22520,000,0004,500,000,0001394/11/01
66698تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش36017,000,0006,120,000,0001394/11/01
66700تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش13211,000,0001,452,000,0001394/11/01
66485تهرانسعادت آبادکلنگیفروش1,00022,000,00020,240,000,0001394/10/27
66486تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1546,000,000924,000,0001394/10/27
66487تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1357,500,0001,012,500,0001394/10/27
66226تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش877,800,000678,600,0001394/10/24
66227تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش926,500,000598,000,0001394/10/24
66228تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1502,000,000,0001394/10/24
66229تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1678,982,0001,500,000,0001394/10/24
66230تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1075,100,000545,700,0001394/10/24
66231تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1117,000,000777,000,0001394/10/24
66232تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش2709,000,0002,430,000,0001394/10/24
66238تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش866,200,000533,200,0001394/10/24
66239تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش29513,000,0003,835,000,0001394/10/24
66240تهرانسعادت آبادکلنگیفروش10020,000,0004,280,000,0001394/10/24
66241تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1077,000,000749,000,0001394/10/24
66242تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش836,000,000498,000,0001394/10/24
66123تهرانسعادت آبادکلنگیفروش76221,000,00015,750,000,0001394/10/23
66124تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1407,000,000980,000,0001394/10/23
66125تهرانسعادت آبادکلنگیفروش29917,000,0003,162,000,0001394/10/23
66126تهرانسعادت آبادکلنگیفروش32023,500,0005,663,500,0001394/10/23
66132تهرانسعادت آبادکلنگیفروش10020,000,0004,280,000,0001394/10/23
65933تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش634,700,000296,100,0001394/10/22
65934تهرانصرافهای جنوبیآپارتمانفروش13011,200,0001,456,000,0001394/10/22
65935تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش13213,000,0001394/10/22
65936تهرانعلامه جنوبیآپارتمانفروش1117,000,000777,000,0001394/10/22
Page top