جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
69124تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1309,000,0001,170,000,0001394-11-27
68999تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1165,300,000614,800,0001394-11-26
69003تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1307,500,000975,000,0001394-11-26
69005تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش727,780,000560,000,0001394-11-26
69007تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1255,200,000650,000,0001394-11-26
69009تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1207,500,000900,000,0001394-11-26
68883تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش6511,000,000715,000,0001394-11-25
68884تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش11417,000,0001,938,000,0001394-11-25
68886تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1078,000,000856,000,0001394-11-25
68888تهرانمیدان کتابآپارتمانفروش1427,000,000994,000,0001394-11-25
68889تهرانایثارگران شمالیآپارتمانفروش1088,000,0001,056,000,0001394-11-25
68891تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش957,500,000712,500,0001394-11-25
68892تهرانمیدان بهرودآپارتمانفروش936,500,000604,500,0001394-11-25
68894تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش958,600,000817,000,0001394-11-25
68896تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش9311,000,0001,441,000,0001394-11-25
68898تهرانبلوار فرحزادی آپارتمانفروش856,000,000504,000,0001394-11-25
68900تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1457,500,0001,087,500,0001394-11-25
68902تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1228,300,0001,012,600,0001394-11-25
68484تهرانسعادت آباداداریفروش457,000,000455,000,0001394-11-24
68783تهرانصرافهای شمالیآپارتمانفروش16513,000,0001394-11-24
68782تهرانسعادت آباداداریفروش15512,500,0001,937,500,0001394-11-24
68781تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش804,813,000385,000,0001394-11-24
68780تهرانبلوار پاک نژادآپارتمانفروش804,813,000385,000,0001394-11-24
68779تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش10511,000,0001,155,000,0001394-11-24
68778تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1208,000,000960,000,0001394-11-24
68777تهرانعلامه شمالیآپارتمانفروش12913,000,0001,677,000,0001394-11-24
68776تهران آسمانهاآپارتمانفروش6451,560,000330,000,0001394-11-24
68775تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1277,000,000889,000,0001394-11-24
68774تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش13513,000,0001,755,000,0001394-11-24
68773تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001394-11-24
Page top