املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک سعادت آباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
71227تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1326,060,000800,000,0001394-12-24
71139تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش90620,000558,000,0001394-12-22
71137تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش936,000,000558,000,0001394-12-22
71134تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش11510,500,0001,207,500,0001394-12-22
71133تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش14511,800,0001,711,000,0001394-12-22
71081تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش16710,500,0001,753,500,0001394-12-20
71079تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش65400,000,0001394-12-20
70877تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1415,500,000775,500,0001394-12-17
70878تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1357,500,0001,012,500,0001394-12-17
70876تهرانسعادت آبادکلنگیفروش2408,000,0001,480,000,0001394-12-17
70875تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1106,360,000700,000,0001394-12-17
70874تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1605,600,000896,000,0001394-12-17
70879تهرانسعادت آبادکلنگیفروش48915,555,0002,800,000,0001394-12-17
70724تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش147کارشناسیکارشناسی1394-12-15
70725تهرانسعادت آبادکلنگیفروش13116,000,0001394-12-15
70726تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1406,300,000882,000,0001394-12-15
70727تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1589,000,0001,422,000,0001394-12-15
70426تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1416,500,000916,500,0001394-12-11
70427تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش2107,500,0001,575,000,0001394-12-11
70428تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش11511,500,0001,322,500,0001394-12-11
70430تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1066,700,000710,200,0001394-12-11
70364تهرانکوی فرازآپارتمانفروش1276,500,000825,500,0001394-12-10
70365تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش10012,500,0001,250,000,0001394-12-10
70369تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1358,500,0001,147,500,0001394-12-10
70372تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1617,500,0001,207,500,0001394-12-10
70373تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش758,000,000600,000,0001394-12-10
70376تهرانکوی فرازآپارتمانفروش1256,500,000812,500,0001394-12-10
70377تهرانبام تهرانآپارتمانفروش1407,500,0001,120,000,0001394-12-10
70378تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش15017,000,0002,550,000,0001394-12-10
70379تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش14810,500,0001,554,000,0001394-12-10
Page top