جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
69573تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1025,250,000535,500,0001394/12/02
69462تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1646,400,0001,050,600,0001394/12/01
69466تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1126,000,000672,000,0001394/12/01
69463تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش3229,000,000,0001394/12/01
69464تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1458,700,0001,261,500,0001394/12/01
69471تهرانسعادت آبادکلنگیمعاوضه120کارشناسیکارشناسی1394/12/01
69473تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1087,000,000756,000,0001394/12/01
69366تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش13323,000,0001394/11/29
69367تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش132کارشناسیکارشناسی1394/11/29
69368تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1429,500,0001,349,000,0001394/11/29
69388تهرانفرحزادیآپارتمانفروش754,500,000337,500,0001394/11/29
69390تهرانبلوار فرحزادیآپارتمانفروش1105,200,000572,000,0001394/11/29
69393تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1255,200,000650,000,0001394/11/29
69394تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش727,778,000560,000,0001394/11/29
69240تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش131کارشناسیکارشناسی1394/11/28
69241تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1257,000,000875,000,0001394/11/28
69242تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1257,000,000875,000,0001394/11/28
69243تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش9710,000,000970,000,0001394/11/28
69245تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش15011,500,0001,725,000,0001394/11/28
69246تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش878,700,000757,000,0001394/11/28
69248تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش7511,000,000902,000,0001394/11/28
69249تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش13012,500,0001,625,000,0001394/11/28
69251تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش14010,000,0001,670,000,0001394/11/28
69253تهرانسعادت آباداداریفروش14712,500,0001,837,500,0001394/11/28
69109تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1258,000,0001,000,000,0001394/11/27
69110تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش15410,900,0001,678,600,0001394/11/27
69112تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش16513,000,0002,145,000,0001394/11/27
69113تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش12513,000,0001,755,000,0001394/11/27
69115تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1457,500,0001,087,500,0001394/11/27
69116تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش14817,000,0002,516,000,0001394/11/27
Page top