جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
71438تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1378,000,0001,096,000,0001395/01/15
71338تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش76420,000,0001395/01/14
71337تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش12010,000,0001,200,000,0001395/01/14
71335تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1558,000,0001,240,000,0001395/01/14
71333تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1286,500,000832,000,0001395/01/14
71351تهرانسعادت آبادکلنگیفروش51617,000,0001395/01/14
71235تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش16515,000,0002,475,000,0001395/01/06
71224تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش828,100,000664,200,0001394/12/24
71226تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1357,200,000972,000,0001394/12/24
71227تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1326,060,000800,000,0001394/12/24
71139تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش90620,000558,000,0001394/12/22
71137تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش936,000,000558,000,0001394/12/22
71134تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش11510,500,0001,207,500,0001394/12/22
71133تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش14511,800,0001,711,000,0001394/12/22
71081تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش16710,500,0001,753,500,0001394/12/20
71079تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش65400,000,0001394/12/20
70877تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1415,500,000775,500,0001394/12/17
70878تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1357,500,0001,012,500,0001394/12/17
70876تهرانسعادت آبادکلنگیفروش2408,000,0001,480,000,0001394/12/17
70875تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1106,360,000700,000,0001394/12/17
70874تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1605,600,000896,000,0001394/12/17
70879تهرانسعادت آبادکلنگیفروش48915,555,0002,800,000,0001394/12/17
70724تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش147کارشناسیکارشناسی1394/12/15
70725تهرانسعادت آبادکلنگیفروش13116,000,0001394/12/15
70726تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1406,300,000882,000,0001394/12/15
70727تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1589,000,0001,422,000,0001394/12/15
70426تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1416,500,000916,500,0001394/12/11
70427تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش2107,500,0001,575,000,0001394/12/11
70428تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش11511,500,0001,322,500,0001394/12/11
70430تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1066,700,000710,200,0001394/12/11
Page top