جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
73926تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش878,800,000765,600,0001395/02/11
73927تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش824,880,000400,000,0001395/02/11
73712تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1307,000,000910,000,0001395/02/08
73713تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1046,538,000680,000,0001395/02/08
73714تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش825,305,000435,000,0001395/02/08
73454تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1748,000,0001,392,000,0001395/02/06
73453تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش11010,910,0001,200,000,0001395/02/06
73452تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1358,000,0001,080,000,0001395/02/06
73451تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1046,540,000680,000,0001395/02/06
73450تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1307,000,000910,000,0001395/02/06
73449تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش82505,000435,000,0001395/02/06
73140تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش12520,000,0001395/02/04
73201تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش15511,400,0001,767,000,0001395/02/04
73197تهرانسعدت آبادآپارتمانفروش1308,200,0001,066,000,0001395/02/04
73194تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1076,100,000652,700,0001395/02/04
73211تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1298,000,0001,032,000,0001395/02/04
73208تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1207,000,000840,000,0001395/02/04
73206تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1428,500,0001,207,000,0001395/02/04
73204تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش12013,500,0001,620,000,0001395/02/04
73213تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1186,355,000750,000,0001395/02/04
73033تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1358,000,0001,080,000,0001395/02/01
73034تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش858,000,000680,000,0001395/02/01
73035تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش11010,900,0001,200,000,0001395/02/01
73036تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش838,800,000730,500,0001395/02/01
72734تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش230کارشناسیکارشناسی1395/01/30
72739تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش160کارشناسیکارشناسی1395/01/30
72740تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش12813,500,0001,728,000,0001395/01/30
72741تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش816,500,000526,500,0001395/01/30
72742تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش16017,000,0001395/01/30
72613تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش11020,910,0002,300,000,0001395/01/29
Page top