جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
75701تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1306,400,000832,000,0001395/03/17
75652تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1468,500,0001,241,000,0001395/03/16
75654تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1147,000,000798,000,0001395/03/16
75238تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1367,000,000952,000,0001395/03/10
75239تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1588,900,0001395/03/10
75240تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1326,000,000792,000,0001395/03/10
75241تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش14511,000,0001,595,000,0001395/03/10
48623تهرانعلامه جنوبی زمینفروش3,00025,000,00075,000,000,0001395/02/21
48624تهرانبلوار پاکنژادکلنگیفروش6,00028,000,00098,000,000,0001395/02/21
74144تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش12013,000,0001,560,000,0001395/02/13
74145تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1257,800,000975,000,0001395/02/13
74146تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش13712,000,0001,644,000,0001395/02/13
73946تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1106,300,000693,000,0001395/02/11
73923تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش2277,500,0001,702,500,0001395/02/11
73924تهرانسعادت آباد جنوبیآپارتمانفروش1215,800,0001,028,000,0001395/02/11
73925تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1106,000,000660,000,0001395/02/11
73926تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش878,800,000765,600,0001395/02/11
73927تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش824,880,000400,000,0001395/02/11
73712تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1307,000,000910,000,0001395/02/08
73713تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1046,538,000680,000,0001395/02/08
73714تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش825,305,000435,000,0001395/02/08
73454تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1748,000,0001,392,000,0001395/02/06
73453تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش11010,910,0001,200,000,0001395/02/06
73452تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1358,000,0001,080,000,0001395/02/06
73451تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1046,540,000680,000,0001395/02/06
73450تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1307,000,000910,000,0001395/02/06
73449تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش82505,000435,000,0001395/02/06
73140تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش12520,000,0001395/02/04
73201تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش15511,400,0001,767,000,0001395/02/04
73197تهرانسعدت آبادآپارتمانفروش1308,200,0001,066,000,0001395/02/04
Page top