جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
83561تهرانسعادت آبادمغازهرهن و اجاره2010,000,00030,000,0001395/06/09
83429تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره702,200,00023,000,0001395/06/08
83428تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1472,000,000100,000,0001395/06/08
83426تهرانشهرک گلدیسانآپارتمانرهن و اجاره932,200,00040,000,0001395/06/08
83384تهران ایثارگران شمالی ویلارهن و اجاره2001,000,000170,000,0001395/06/08
81298تهرانسعادت آبادمغازهاجاره12345,000,0001395/06/07
83340تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره12028,000,00080,000,0001395/06/07
83339تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1102,500,00050,000,0001395/06/07
83337تهرانسعادت آباداداریرهن و اجاره23025,000,000120,000,0001395/06/07
83249تهرانعلامه شمالیآپارتمانفروش65480,000,000480,000,0001395/06/06
83237تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش15011,500,0001,725,000,0001395/06/06
83236تهرانسعادت ابادکلنگیفروش26023,000,0001395/06/06
83228تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1309,500,0001,235,000,0001395/06/06
83105تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1333,500,00050,000,0001395/06/03
83104تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1123,000,00030,000,0001395/06/03
83103تهرانشهرک پاسارگادآپارتمانرهن112180,000,0001395/06/03
83064تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1304,500,00080,000,0001395/06/03
83063تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1608,500,00080,000,0001395/06/03
83062تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره952,700,00070,000,0001395/06/03
83061تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1503,000,00050,000,0001395/06/03
83060تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1255,700,000170,000,0001395/06/03
83049تهرانسعادت آبادمغازهرهن و اجاره9518,000,000100,000,0001395/06/03
82939تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1904,000,00060,000,0001395/06/02
82938تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1303,500,00080,000,0001395/06/02
82937تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1565,000,000120,000,0001395/06/02
82936تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1786,000,000100,000,0001395/06/02
82883تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1105,500,000605,000,0001395/06/02
82882تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1369,200,0001,251,200,0001395/06/02
82881تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1536,000,000918,000,0001395/06/02
82785تهرانشهرک پاسارگادآپارتمانرهن و اجاره1202,800,00080,000,0001395/06/01
Page top