جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
83990تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1101,000,000200,000,0001395/06/13
83989تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1163,000,00050,000,0001395/06/13
83988تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره593,000,00030,000,0001395/06/13
83987تهرانسعادت آباداداریرهن و اجاره24015,000,000100,000,0001395/06/13
83986تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1105,000,00050,000,0001395/06/13
83857تهرانمیدان کاجآپارتمانرهن250700,000,0001395/06/11
83854تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1303,500,00060,000,0001395/06/11
83782تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1146,200,000706,800,0001395/06/11
83781تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1287,500,000960,000,0001395/06/11
83780تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1156,300,000724,500,0001395/06/11
83338تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1435,500,00050,000,0001395/06/10
83716تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1608,000,00080,000,0001395/06/10
83613تهرانبلوار دریاآپارتمانرهن و اجاره1103,000,00030,000,0001395/06/10
83717تهرانبلور فرهنگآپارتمانرهن و اجاره22025,000,000120,000,0001395/06/10
83715تهرانعلامه شمالیاداریرهن و اجاره1195,100,00050,000,0001395/06/10
83714تهرانبلوار دریااداریرهن و اجاره9510,000,00030,000,0001395/06/10
83713تهرانصرافهای شمالیآپارتمانرهن و اجاره6430,000,00020,000,0001395/06/10
83712تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن125160,000,0001395/06/10
83711تهرانصرافهای شمالیآپارتمانرهن و اجاره1132,500,000100,000,0001395/06/10
83642تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1308,300,0001,079,000,0001395/06/10
83645تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش14511,000,0001,595,000,0001395/06/10
83644تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1287,500,000960,000,0001395/06/10
83611تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن145320,000,0001395/06/09
83612تهرانبلوار فرحزادیآپارتمانرهن و اجاره11710,000,000100,000,0001395/06/09
83561تهرانسعادت آبادمغازهرهن و اجاره2010,000,00030,000,0001395/06/09
83429تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره702,200,00023,000,0001395/06/08
83428تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1472,000,000100,000,0001395/06/08
83426تهرانشهرک گلدیسانآپارتمانرهن و اجاره932,200,00040,000,0001395/06/08
83384تهران ایثارگران شمالی ویلارهن و اجاره2001,000,000170,000,0001395/06/08
81298تهرانسعادت آبادمغازهاجاره12345,000,0001395/06/07
Page top