جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
80957تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش1305,700,000741,000,0001395/05/16
80944تهرانستارخانآپارتمانفروش1255,000,000625,000,0001395/05/16
80856تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش994,040,000400,000,0001395/05/14
80845تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش904,800,000432,000,0001395/05/14
80844تهرانستارخان - شادمهرآپارتمانفروش1205,300,000636,000,0001395/05/14
80662تهرانستارخان - توحید مستغلاتاجاره40013,000,0001395/05/13
80462تهرانستارخانآپارتمانفروش1105,000,000550,000,0001395/05/12
80446تهرانمیدان توحیدآپارتمانفروش954,000,000380,000,0001395/05/12
80445تهرانتوحید - فرصتآپارتمانفروش1103,200,000352,000,0001395/05/12
80440تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1505,000,000750,000,0001395/05/12
80439تهراندربان نوآپارتمانفروش1126,000,000672,000,0001395/05/12
80278تهرانستارخانکلنگیفروش66011,200,0003,300,000,0001395/05/10
80266تهرانستارخانآپارتمانفروش1055,800,000609,000,0001395/05/10
80143تهرانستارخان - شادمهرکلنگیفروش1287,031,000900,000,0001395/05/07
80134تهرانهمایونشهر جنوبی آپارتمانفروش934,408,000410,000,0001395/05/07
80029تهرانستارخان - نصرتمستغلاترهن150150,000,0001395/05/05
79841تهرانستارخانکلنگیفروش1,64019,000,0001395/05/04
79826تهرانستارخانآپارتمانفروش1065,800,000614,800,0001395/05/04
79825تهراندریان نوآپارتمانفروش1124,200,000470,400,0001395/05/04
79733تهرانخسرو شمالیمستغلاترهن و اجاره1606,000,000200,000,0001395/05/02
79446تهرانستارخان - شادمانمستغلاترهن و اجاره1256,000,000100,000,0001395/05/02
79705تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1204,600,000552,000,0001395/05/02
79684تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش973,402,000330,000,0001395/05/02
79683تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1153,260,000375,000,0001395/05/02
79539تهرانزنجان شمالیآپارتمانفروش1355,000,000675,000,0001395/04/30
79184تهران میدان توحیدکلنگیفروش2107,500,0001,575,000,0001395/04/28
79170تهراندربان نوآپارتمانفروش1403,500,000490,000,0001395/04/28
79167تهرانپاک شمالیآپارتمانفروش1587,000,000700,000,0001395/04/28
79166تهرانستارخانآپارتمانفروش1057,000,000735,000,0001395/04/28
78919تهرانمیدان توحیدآپارتمانفروش1313,500,000458,500,0001395/04/26
Page top