جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
82164تهرانستارخانآپارتمانفروش793,544,000280,000,0001395-05-26
82163تهرانستارخانآپارتمانفروش855,500,000467,500,0001395-05-26
81809تهرانتوحید - کوثرآپارتمانفروش1045,769,000600,000,0001395-05-23
81803تهراندربان نوآپارتمانفروش1245,250,000651,000,0001395-05-23
81802تهراندربان نوآپارتمانفروش1106,000,0001395-05-23
81801تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1404,700,000658,0001395-05-23
81800تهرانستارخانآپارتمانفروش1625,500,000891,000,0001395-05-23
81012تهرانستارخانآپارتمانفروش1946,000,0001,170,000,0001395-05-20
81505تهرانستارخان - کوکبآپارتمانفروش776,000,000462,000,0001395-05-20
81491تهرانستارخانآپارتمانفروش1375,500,000753,500,0001395-05-20
81490تهرانستارخان - شادمهرآپارتمانفروش1634,100,000668,300,0001395-05-20
80490تهرانستارخان - بهبودیمغازهفروش7025,000,0001395-05-18
81222تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش963,437,500330,000,0001395-05-18
81211تهرانزنجان شمالیآپارتمانفروش1144,500,000513,000,0001395-05-18
80945تهرانستارخان آپارتمانفروش953,421,000325,000,0001395-05-16
80957تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش1305,700,000741,000,0001395-05-16
80944تهرانستارخانآپارتمانفروش1255,000,000625,000,0001395-05-16
80856تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش994,040,000400,000,0001395-05-14
80845تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش904,800,000432,000,0001395-05-14
80844تهرانستارخان - شادمهرآپارتمانفروش1205,300,000636,000,0001395-05-14
80462تهرانستارخانآپارتمانفروش1105,000,000550,000,0001395-05-12
80446تهرانمیدان توحیدآپارتمانفروش954,000,000380,000,0001395-05-12
80445تهرانتوحید - فرصتآپارتمانفروش1103,200,000352,000,0001395-05-12
80440تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1505,000,000750,000,0001395-05-12
80439تهراندربان نوآپارتمانفروش1126,000,000672,000,0001395-05-12
80278تهرانستارخانکلنگیفروش66011,200,0003,300,000,0001395-05-10
80266تهرانستارخانآپارتمانفروش1055,800,000609,000,0001395-05-10
80143تهرانستارخان - شادمهرکلنگیفروش1287,031,000900,000,0001395-05-07
80134تهرانهمایونشهر جنوبی آپارتمانفروش934,408,000410,000,0001395-05-07
79841تهرانستارخانکلنگیفروش1,64019,000,0001395-05-04
Page top