املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک ستارخان

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
88589تهرانبهبودیاداریرهن و اجاره1261,500,00030,000,0001395/08/05
88437تهرانستارخاناداریفروش853,350,000284,750,0001395/08/04
88436تهرانستارخانآپارتمانرهن و اجاره1451,500,000100,000,0001395/08/04
88423تهرانتوحیدآپارتمانرهن و اجاره1321,500,00040,000,0001395/08/04
88366تهرانستارخانکلنگیفروش36015,000,0001395/08/04
88364تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش855,300,000450,000,0001395/08/04
88367تهرانستارخانکلنگیفروش1588,500,0001,343,000,0001395/08/04
88363تهرانستارخانآپارتمانفروش654,538,000295,000,0001395/08/04
88368تهرانشادمانآپارتمانفروش944,400,000413,600,0001395/08/04
88365تهرانستارخانآپارتمانفروش854,900,000416,500,0001395/08/04
88287تهرانبهبودیاداریرهن و اجاره901,300,00020,000,0001395/08/03
88286تهرانحبیب اللهیاداریرهن و اجاره901,300,00020,000,0001395/08/03
88272تهرانمیدان توحیداداریرهن100100,000,0001395/08/03
88263تهرانبهبودیآپارتمانرهن و اجاره1051,200,00040,000,0001395/08/03
88143تهرانستارخانمغازهرهن و اجاره20040,000,000600,000,0001395/08/02
88142تهرانستارخانآپارتمانرهن و اجاره1182,000,00060,000,0001395/08/02
88132تهراننصرت شرقیاداریرهن105130,000,0001395/08/02
88126تهرانخسرو شمالیاداریرهن80150,000,0001395/08/02
88118تهرانشادماناداریرهن و اجاره701,200,00035,000,0001395/08/02
88058تهرانستارخانکلنگیفروش3006,000,0001,800,000,0001395/08/02
87965تهرانفرزین شمالیآپارتمانرهن و اجاره1002,200,00030,000,0001395/08/01
87964تهراندریان نوآپارتمانرهن10990,000,0001395/08/01
87939تهرانمیدان توحیدآپارتمانرهن95100,000,0001395/08/01
87929تهرانباقرخانآپارتمانرهن220200,000,0001395/08/01
87898تهرانستارخانآپارتمانفروش1204,600,000552,000,0001395/08/01
87899تهرانبهبودیآپارتمانفروش1005,200,000520,000,0001395/08/01
87587تهرانستارخانمستغلاترهن و اجاره1606,000,000150,000,0001395/07/26
87557تهرانبهبودیمستغلاترهن170130,000,0001395/07/26
87540تهرانستارخانکلنگیفروش60011,000,0003,300,000,0001395/07/26
87539تهرانستارخانمستغلاتفروش3722,000,000,0001395/07/26
Page top