جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85290تهرانستار خانکلنگیفروش1209,500,0003,800,000,0001395/06/27
85292تهرانستارخانآپارتمانفروش1153,478,000400,000,0001395/06/27
85291تهرانستارخانآپارتمانفروش1305,200,000676,000,0001395/06/27
85245تهرانبهبودیآپارتمانفروش1205,200,000624,000,0001395/06/27
85018تهرانمیدان توحیدکلنگیفروش101650,000,0001395/06/24
84738تهرانستارخان - شادمهرآپارتمانفروش1075,300,000567,100,0001395/06/20
84550تهراندربان نومستغلاترهن و اجاره1172,300,00020,000,0001395/06/17
84344تهراننصرت غربیآپارتمانفروش923,695,000340,000,0001395/06/16
84327تهرانستارخانآپارتمانفروش903,600,000324,000,0001395/06/16
84326تهرانحبیب اللهیآپارتمانفروش1357,037,000950,000,0001395/06/16
84325تهرانستارخان - شادمانکلنگیفروش1628,500,0001,377,000,0001395/06/16
83864تهرانستارخان - شادمانمستغلاترهن و اجاره2001,000,000100,000,0001395/06/11
83801تهراننصرت غربیآپارتمانفروش1215,400,000653,400,0001395/06/11
83800تهرانمیدان توحیدکلنگیفروش2026,500,0001,313,000,0001395/06/11
83785تهرانستارخانآپارتمانفروش854,823,000410,000,0001395/06/11
83783تهرانستارخانکلنگیفروش3107,095,0001395/06/11
83784تهرانستارخانآپارتمانفروش804,625,000370,000,0001395/06/11
83649تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1004,000,000400,000,0001395/06/10
83648تهرانحبیب اللهیآپارتمانفروش1375,000,000685,000,0001395/06/10
83420تهرانخسرو جنوبیمستغلاترهن و اجاره60045,000,000500,000,0001395/06/08
83255تهرانمیدان توحیدآپارتمانفروش1103,500,000385,000,0001395-06-07
83205تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش913,956,000360,000,0001395-06-06
83204تهرانستارخانآپارتمانفروش904,333,000390,000,0001395-06-06
83203تهرانستارخانآپارتمانفروش1306,200,000880,400,0001395-06-06
82991تهراننصرت غربیکلنگیفروش40012,000,0002,700,000,0001395-06-02
82860تهرانستارخانآپارتمانفروش914,800,000436,800,0001395-06-02
82859تهرانستارخانآپارتمانفروش1135,500,000621,500,0001395-06-02
82178تهرانمیدان توحیدآپارتمانفروش735,000,000365,000,0001395-05-26
82177تهرانستارخان - توحیدکلنگیفروش1688,500,0001,428,000,0001395-05-26
82165تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش1285,600,000716,800,0001395-05-26
Page top