جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
82859تهرانستارخانآپارتمانفروش1135,500,000621,500,0001395/06/02
82790تهرانستارخان - شادمانآپارتمانرهن و اجاره1002,000,00020,000,0001395/06/01
82789تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانرهن90130,000,0001395/06/01
82787تهرانپاک شمالیآپارتمانرهن و اجاره801,500,00035,000,0001395/06/01
82773تهرانمیدان توحید آپارتمانرهن و اجاره133500,000120,000,0001395/06/01
82740تهرانباقرخاناداریرهن63120,000,0001395/06/01
82628تهرانستارخانمستغلاترهن و اجاره32030,000,000200,000,0001395/05/31
82407تهرانستارخانویلارهن و اجاره36013,500,000150,000,0001395/05/27
82249تهراندریان نومستغلاترهن200500,000,0001395/05/26
82178تهرانمیدان توحیدآپارتمانفروش735,000,000365,000,0001395/05/26
82177تهرانستارخان - توحیدکلنگیفروش1688,500,0001,428,000,0001395/05/26
82165تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش1285,600,000716,800,0001395/05/26
82164تهرانستارخانآپارتمانفروش793,544,000280,000,0001395/05/26
82163تهرانستارخانآپارتمانفروش855,500,000467,500,0001395/05/26
81911تهرانستارخانمستغلاترهن و اجاره2804,000,000200,000,0001395/05/24
81809تهرانتوحید - کوثرآپارتمانفروش1045,769,000600,000,0001395/05/23
81803تهراندربان نوآپارتمانفروش1245,250,000651,000,0001395/05/23
81802تهراندربان نوآپارتمانفروش1106,000,0001395/05/23
81801تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1404,700,000658,0001395/05/23
81800تهرانستارخانآپارتمانفروش1625,500,000891,000,0001395/05/23
81012تهرانستارخانآپارتمانفروش1946,000,0001,170,000,0001395/05/20
81505تهرانستارخان - کوکبآپارتمانفروش776,000,000462,000,0001395/05/20
81491تهرانستارخانآپارتمانفروش1375,500,000753,500,0001395/05/20
81490تهرانستارخان - شادمهرآپارتمانفروش1634,100,000668,300,0001395/05/20
80490تهرانستارخان - بهبودیمغازهفروش7025,000,0001395/05/18
81222تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش963,437,500330,000,0001395/05/18
81211تهرانزنجان شمالیآپارتمانفروش1144,500,000513,000,0001395/05/18
81130تهراندریان نوویلارهن و اجاره1603,000,000100,000,0001395/05/17
81129تهراندریات نوویلارهن و اجاره1303,000,00050,000,0001395/05/17
80945تهرانستارخان آپارتمانفروش953,421,000325,000,0001395/05/16
Page top