املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک ستارخان

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
88142تهرانستارخانآپارتمانرهن و اجاره1182,000,00060,000,0001395/08/02
88132تهراننصرت شرقیاداریرهن105130,000,0001395/08/02
88126تهرانخسرو شمالیاداریرهن80150,000,0001395/08/02
88118تهرانشادماناداریرهن و اجاره701,200,00035,000,0001395/08/02
88058تهرانستارخانکلنگیفروش3006,000,0001,800,000,0001395/08/02
87965تهرانفرزین شمالیآپارتمانرهن و اجاره1002,200,00030,000,0001395/08/01
87964تهراندریان نوآپارتمانرهن10990,000,0001395/08/01
87939تهرانمیدان توحیدآپارتمانرهن95100,000,0001395/08/01
87929تهرانباقرخانآپارتمانرهن220200,000,0001395/08/01
87898تهرانستارخانآپارتمانفروش1204,600,000552,000,0001395/08/01
87899تهرانبهبودیآپارتمانفروش1005,200,000520,000,0001395/08/01
87757تهرانشادماناداریرهن و اجاره1202,800,00030,000,0001395/07/27
87729تهرانحبیب اللهآپارتمانرهن و اجاره1401,600,00040,000,0001395/07/27
87591تهرانحبیب اللهیآپارتمانرهن و اجاره1351,600,00040,000,0001395/07/26
87590تهرانکاشانی پوراداریرهن و اجاره110600,00050,000,0001395/07/26
87589تهراندریان نوآپارتمانرهن115145,000,0001395/07/26
87587تهرانستارخانمستغلاترهن و اجاره1606,000,000150,000,0001395/07/26
87557تهرانبهبودیمستغلاترهن170130,000,0001395/07/26
87543تهرانباقرخانآپارتمانرهن و اجاره1002,200,00030,000,0001395/07/26
87540تهرانستارخانکلنگیفروش60011,000,0003,300,000,0001395/07/26
87539تهرانستارخانمستغلاتفروش3722,000,000,0001395/07/26
87538تهرانستارخانآپارتمانفروش1005,200,000520,000,0001395/07/26
87427تهراناسدی جنوبیآپارتمانرهن10490,000,0001395/07/25
87426تهرانستارخانآپارتمانرهن و اجاره801,200,00040,000,0001395/07/25
87424تهراندریان نوآپارتمانرهن109100,000,0001395/07/25
87423تهرانستارخانآپارتمانرهن و اجاره1282,100,00070,000,0001395/07/25
87226تهرانستارخاناداریرهن و اجاره743,200,00020,000,0001395/07/19
87225تهرانستارخانمغازهرهن و اجاره10310,000,000160,000,0001395/07/19
87203تهراننصرت غربیآپارتمانرهن92100,000,0001395/07/19
87123تهرانحبیب اللهیمستغلاترهن120600,000,0001395/07/18
Page top