جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
83732تهرانستارخان - شادماناداریرهن و اجاره1104,000,00020,000,0001395/06/10
83721تهرانستارخانآپارتمانرهن و اجاره891,200,00025,000,0001395/06/10
83720تهرانحبیب اللهیاداریرهن و اجاره782,100,00020,000,0001395/06/10
83694تهراننصرت غربیاداریرهن و اجاره2004,800,00030,000,0001395/06/10
83671تهرانبر بهبودیتجاریرهن62200,000,0001395/06/10
83649تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1004,000,000400,000,0001395/06/10
83648تهرانحبیب اللهیآپارتمانفروش1375,000,000685,000,0001395/06/10
83532تهرانستارخان - بهبودیمستغلاترهن120300,000,0001395/06/09
83490تهرانبرق آلستوممغازهرهن و اجاره63کارشناسیکارشناسی1395/06/09
83495تهرانمیدان توحیدآپارتمانرهن و اجاره911,100,00030,000,0001395/06/09
83492تهرانستارخانآپارتمانرهن و اجاره902,300,00035,000,0001395/06/09
83491تهرانستارخانآپارتمانرهن105130,000,0001395/06/09
83433تهرانشهید گلابآپارتمانرهن و اجاره721,550,00010,000,0001395/06/08
83432تهراندریان نوآپارتمانرهن و اجاره1301,300,00040,000,0001395/06/08
83430تهرانستارخانآپارتمانرهن و اجاره1101,500,00020,000,0001395/06/08
83420تهرانخسرو جنوبیمستغلاترهن و اجاره60045,000,000500,000,0001395/06/08
83431تهرانستارخانمستغلاترهن1152,500,000,0001395/06/08
83336تهرانستارخانمغازهرهن7001,000,000,0001395/06/07
83333تهرانخسرو جنوبیآپارتمانرهن8387,000,0001395/06/07
83322تهراندریان نوآپارتمانرهن و اجاره851,500,00045,000,0001395/06/07
83311تهرانمیدان توحیداداریرهن100100,000,0001395/06/07
83255تهرانمیدان توحیدآپارتمانفروش1103,500,000385,000,0001395/06/07
83205تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش913,956,000360,000,0001395/06/06
83204تهرانستارخانآپارتمانفروش904,333,000390,000,0001395/06/06
83203تهرانستارخانآپارتمانفروش1306,200,000880,400,0001395/06/06
83092تهرانستارخان آپارتمانرهن و اجاره801,000,00035,000,0001395/06/04
83097تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانرهن و اجاره1501,500,00050,000,0001395/06/03
83095تهرانجبیب اللهیآپارتمانرهن و اجاره1351,600,00040,000,0001395/06/03
83093تهرانستارخان - شادمانآپارتمانرهن و اجاره1351,800,00030,000,0001395/06/03
83091تهرانزنجان شمالیآپارتمانرهن و اجاره1101,200,00040,000,0001395/06/03
Page top