جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84550تهراندربان نومستغلاترهن و اجاره1172,300,00020,000,0001395/06/17
84554تهرانهمایون شهر آپارتمانرهن و اجاره1332,500,00030,000,0001395/06/17
84552تهرانستارخانآپارتمانرهن و اجاره35کارشناسیکارشناسی1395/06/17
84551تهرانهمایون شهر جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1332,500,00030,000,0001395/06/17
84539تهرانستارخان - شادمانآپارتمانرهن و اجاره902,000,00050,000,0001395/06/17
84403تهرانستارخانآپارتمانرهن5268,000,0001395/06/16
84402تهرانستارخانمغازهرهن و اجاره107کارشناسیکارشناسی1395/06/16
84401تهرانستارخان - شادمانآپارتمانرهن و اجاره881,600,00050,000,0001395/06/16
84404تهرانستارخان - شادماناداریرهن و اجاره1002,800,00015,000,0001395/06/16
84344تهراننصرت غربیآپارتمانفروش923,695,000340,000,0001395/06/16
84327تهرانستارخانآپارتمانفروش903,600,000324,000,0001395/06/16
84326تهرانحبیب اللهیآپارتمانفروش1357,037,000950,000,0001395/06/16
84325تهرانستارخان - شادمانکلنگیفروش1628,500,0001,377,000,0001395/06/16
84251تهرانستارخان - شادمانآپارتمانرهن و اجاره1051,800,00030,000,0001395/06/15
84227تهرانخسروی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1502,000,00060,000,0001395/06/15
84226تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانرهن و اجاره1151,500,00020,000,0001395/06/15
84225تهرانپاتریسآپارتمانرهن و اجاره801,200,000801395/06/15
84224تهراندریان نوآپارتمانرهن72100,000,0001395/06/15
84223تهرانستارخاناداریرهن170220,000,0001395/06/15
84222تهراندریان نو آپارتمانرهن141100,000,0001395/06/15
84111تهرانستارخانمغازهرهن و اجاره258,000,00060,000,0001395/06/14
84087تهرانستارخانمغازهرهن و اجاره4010,000,000100,000,0001395/06/14
84086تهراندریان نوآپارتمانرهن و اجاره1301,500,00030,000,0001395/06/14
84085تهرانستارخان - شادمانآپارتمانرهن و اجاره1051,800,00030,000,0001395/06/14
84084تهرانپاک شمالیآپارتمانرهن و اجاره1101,800,00025,000,0001395/06/14
84080تهرانستارخاناداریرهن و اجاره602,300,00020,000,0001395/06/14
83984تهرانستارخان - شادمانآپارتمانرهن و اجاره902,000,00050,000,0001395/06/13
83983تهراندریان نوآپارتمانرهن و اجاره1301,300,00040,000,0001395/06/13
83982تهرانستارخاناداریرهن110160,000,0001395/06/13
83981تهرانپاک شمالیآپارتمانرهن150135,000,0001395/06/13
Page top