جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85018تهرانمیدان توحیدکلنگیفروش101650,000,0001395/06/24
84983تهرانستارخانآپارتمانرهن و اجاره1173,500,00030,000,0001395/06/23
84982تهرانستارخانآپارتمانرهن و اجاره751,800,00040,000,0001395/06/23
84981تهرانستارخان - شادمانآپارتمانرهن و اجاره1051,800,00030,000,0001395/06/23
84911تهرانستارخان - شادماناداریرهن80110,000,0001395/06/23
84893تهرانمیدان بهرودآپارتمانرهن و اجاره1354,000,00050,000,0001395/06/21
84872تهرانستارخاناداریرهن و اجاره105300,00075,000,0001395/06/21
84871تهرانپاک شمالیآپارتمانرهن و اجاره1011,550,00030,000,0001395/06/21
84870تهرانبهبودیآپارتمانرهن و اجاره1501,000,00060,000,0001395/06/21
84869تهرانستارخان - شادمهرآپارتمانرهن و اجاره701,000,00050,000,0001395/06/21
84775تهرانستارخان - توحیدآپارتمانرهن133120,000,0001395/06/20
84761تهرانبهبودیاداریرهن و اجاره802,800,00035,000,0001395/06/20
84738تهرانستارخان - شادمهرآپارتمانفروش1075,300,000567,100,0001395/06/20
84675تهرانباقرخانآپارتمانرهن و اجاره601,850,00020,000,0001395/06/18
84550تهراندربان نومستغلاترهن و اجاره1172,300,00020,000,0001395/06/17
84554تهرانهمایون شهر آپارتمانرهن و اجاره1332,500,00030,000,0001395/06/17
84552تهرانستارخانآپارتمانرهن و اجاره35کارشناسیکارشناسی1395/06/17
84551تهرانهمایون شهر جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1332,500,00030,000,0001395/06/17
84539تهرانستارخان - شادمانآپارتمانرهن و اجاره902,000,00050,000,0001395/06/17
84403تهرانستارخانآپارتمانرهن5268,000,0001395/06/16
84402تهرانستارخانمغازهرهن و اجاره107کارشناسیکارشناسی1395/06/16
84401تهرانستارخان - شادمانآپارتمانرهن و اجاره881,600,00050,000,0001395/06/16
84404تهرانستارخان - شادماناداریرهن و اجاره1002,800,00015,000,0001395/06/16
84344تهراننصرت غربیآپارتمانفروش923,695,000340,000,0001395/06/16
84327تهرانستارخانآپارتمانفروش903,600,000324,000,0001395/06/16
84326تهرانحبیب اللهیآپارتمانفروش1357,037,000950,000,0001395/06/16
84325تهرانستارخان - شادمانکلنگیفروش1628,500,0001,377,000,0001395/06/16
84251تهرانستارخان - شادمانآپارتمانرهن و اجاره1051,800,00030,000,0001395/06/15
84227تهرانخسروی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1502,000,00060,000,0001395/06/15
84226تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانرهن و اجاره1151,500,00020,000,0001395/06/15
Page top