املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک ستارخان

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
20693تهرانستارخانآپارتمانفروش844,290,000360,000,0001393-07-12
20694تهرانپل ستارخانآپارتمانفروش1435,500,000786,500,0001393-07-12
20608تهرانستارخان - توحیدمستغلاتفروش2308,600,0001393-07-10
20609تهرانتوحید - خوش آپارتمانفروش805,200,000416,000,0001393-07-10
20611تهرانستارخان - توحیداداریفروش132کارشناسیکارشناسی1393-07-10
19870تهرانستارخان - توحیدمستغلاتفروش8136,350,0001393-07-06
19871تهرانستارخان - توحیدمغازهفروش8635,000,0003,010,000,0001393-07-06
19895تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش867,500,000645,000,0001393-07-06
19901تهراندریان نو آپارتمانفروش1005,800,000580,000,0001393-07-06
19903تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش803,000,000240,000,0001393-07-06
19904تهرانباقرخانآپارتمانفروش806,000,000480,000,0001393-07-06
19906تهرانستارخان - حبیب اللهیآپارتمانفروش505,000,000250,000,0001393-07-06
19786تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش546,200,000334,800,0001393-07-05
19787تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش666,000,000396,000,0001393-07-05
19546تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش1983,700,000732,600,0001393-07-03
19547تهرانتوحیدآپارتمانفروش644,700,000300,000,0001393-07-03
18674تهرانستارخانتجاریفروش1612,900,000202,530,0001393-06-29
18800تهرانستارخانمستغلاتفروش4085,500,0002,244,000,0001393-06-29
18801تهرانستارخانآپارتمانفروش764,000,000304,000,0001393-06-29
18811تهرانستارخانمستغلاتفروش60013,500,0001393-06-29
18812تهراندریان نوآپارتمانفروش1255,700,000712,500,0001393-06-29
18813تهرانستارخان _شادمانآپارتمانفروش954,600,000437,000,0001393-06-29
18814تهرانستارخان _ خوش شمالیآپارتمانفروش705,200,000364,000,0001393-06-29
18815تهرانستارخانزمینفروش282کارشناسیکارشناسی1393-06-29
18421تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش785,000,000390,000,0001393-06-27
18476تهرانستارخانآپارتمانفروش925,000,000460,000,0001393-06-27
18478تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش863,500,000301,000,0001393-06-27
18504تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1004,800,000480,000,0001393-06-27
18258تهراندریان نوآپارتمانفروش855,200,000442,000,0001393-06-25
18259تهرانستارخان آپارتمانفروش955,200,000494,000,0001393-06-25
Page top