جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
16433تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش724,500,000324,000,0001393/06/15
16430تهرانستارخان آپارتمانفروش635,000,000315,000,0001393/06/15
16431تهرانستارخان - حبیب الهیآپارتمانفروش1364,550,000618,800,0001393/06/15
16533تهرانستارخانمغازهفروش2535,000,000875,000,0001393/06/15
16218تهرانباغ فردوسآپارتمانفروش1575,500,000863,500,0001393/06/13
16039تهرانستارخانآپارتمانفروش1006,700,000670,000,0001393/06/12
15907تهرانپل ستارخانآپارتمانفروش604,800,000288,000,0001393/06/11
15913تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش725,000,000360,000,0001393/06/11
15917تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش524,711,538245,000,0001393/06/11
15922تهرانستارخانمغازهفروش10717,000,0001,819,000,0001393/06/11
15813تهرانستارخانمغازهفروش112کارشناسیکارشناسی1393/06/10
15812تهرانپل ستار خانآپارتمانفروش604,800,000288,000,0001393/06/10
15353تهرانستارخان - خیابان دریانوآپارتمانفروش84386,400,0001393/05/23
15357تهرانستارخان - خیابان دریانوآپارتمانفروش86404,200,0001393/05/23
14734تهرانستارخان - خیابان پاک شمالیآپارتمانفروش814,200,000340,000,0001393/01/28
14632تهرانخیابان ستارخانمغازهفروش36056,000,00016,800,000,0001392/12/14
14633تهرانستارخان - خیابان دریان نوآپارتمانفروش1123,800,000425,000,0001392/12/14
14521تهرانستارخان - خیابان شهید اسدی جنوبیآپارتمانفروش824,000,000330,000,0001392/11/15
14203تهرانستارخان - خیابان پاک شمالی آپارتمانفروش793,900,000310,000,0001392/07/13
13954تهرانخیابان حبیب الهی - خارکآپارتمانفروش1225,000,000610,000,0001392/05/01
13730تهرانستارخان - بر خیابان توحیداداریفروش1114,000,000444,000,0001392/02/02
13215تهرانستارخان - خيابان کوثر دومآپارتمانفروش943,000,000282,000,0001391/09/06
13155تهرانستارخان - خيابان دهمآپارتمانفروش983,000,000294,000,0001391/08/04
13147تهرانستارخان - کوثر سومآپارتمانفروش1102,800,000310,000,0001391/07/30
10138تهرانشادمان - بهبودیآپارتمانفروش1381,800,000248,400,0001391/07/14
12993تهرانستارخان - خیابان کاشانی پورآپارتمانفروش1282,500,000320,000,0001391/06/30
12364تهرانپل ستارخانآپارتمانفروش1362,750,000374,500,0001391/03/31
12380تهرانستارخان آپارتمانفروش822,750,000225,000,0001391/03/31
12340تهرانستارخانآپارتمانفروش862,600,000225,000,0001391/03/29
11905تهرانهمايون شهرآپارتمانفروش1101,950,000214,500,0001390/11/01
Page top