املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک ستارخان

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
21369تهرانستارخان - توحیداداریفروش75570,000427,500,0001393-07-19
21388تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش723,750,000270,000,0001393-07-19
21081تهرانستارخان - شادمانکلنگیفروش140کارشناسیکارشناسی1393-07-17
21082تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1483,380,000500,000,0001393-07-17
21117تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1435,100,000729,300,0001393-07-17
21033تهرانتوحید - خوشآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001393-07-16
21034تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش655,800,000377,000,0001393-07-16
21035تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش984,500,000441,000,0001393-07-16
21061تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش855,000,000425,000,0001393-07-16
21062تهرانستارخان - دریان نوآپارتمانفروش1705,700,000969,000,0001393-07-16
21063تهرانهمایون شهرآپارتمانفروش1755,100,000892,500,0001393-07-16
21064تهرانستارخان - حبیب الهیآپارتمانفروش1004,500,000450,000,0001393-07-16
21065تهرانستارخانآپارتمانفروش1035,000,000515,000,0001393-07-16
21066تهرانستارخانآپارتمانفروش935,200,000483,600,0001393-07-16
21067تهرانستارخان - حبیب الهیاداریفروش1045,100,000530,400,0001393-07-16
20787تهرانستارخان - توحیداداریفروش73کارشناسیکارشناسی1393-07-14
20802تهرانستارخانآپارتمانفروش1255,300,000662,500,0001393-07-14
20803تهرانستارخان - دریان نوآپارتمانفروش985,200,000509,600,0001393-07-14
20804تهرانستارخان - حبیب الهیآپارتمانفروش1103,900,000429,000,0001393-07-14
20809تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1105,500,000605,000,0001393-07-14
20859تهرانستارخان - دریان نوآپارتمانفروش1125,100,000571,200,0001393-07-14
20860تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1054,000,000420,000,0001393-07-14
20886تهرانستارخان _ توحیدآپارتمانفروش1034,800,000494,400,0001393-07-14
20928تهرانستارخان - بازار سنتی مغازهفروش2115,000,000315,000,0001393-07-14
20946تهرانستارخان آپارتمانفروش1265,400,000680,400,0001393-07-14
20689تهرانستارخان - بهبودیاداریفروش905,500,000495,000,0001393-07-12
20690تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش984,600,000450,800,0001393-07-12
20691تهراندریان نوآپارتمانفروش1316,000,000786,600,0001393-07-12
20692تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش1103,800,000418,000,0001393-07-12
20693تهرانستارخانآپارتمانفروش844,290,000360,000,0001393-07-12
Page top