جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
18811تهرانستارخانمستغلاتفروش60013,500,0001393/06/29
18812تهراندریان نوآپارتمانفروش1255,700,000712,500,0001393/06/29
18813تهرانستارخان _شادمانآپارتمانفروش954,600,000437,000,0001393/06/29
18814تهرانستارخان _ خوش شمالیآپارتمانفروش705,200,000364,000,0001393/06/29
18815تهرانستارخانزمینفروش282کارشناسیکارشناسی1393/06/29
18421تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش785,000,000390,000,0001393/06/27
18476تهرانستارخانآپارتمانفروش925,000,000460,000,0001393/06/27
18478تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش863,500,000301,000,0001393/06/27
18504تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1004,800,000480,000,0001393/06/27
18258تهراندریان نوآپارتمانفروش855,200,000442,000,0001393/06/25
18259تهرانستارخان آپارتمانفروش955,200,000494,000,0001393/06/25
18260تهرانستارخان آپارتمانفروش1565,000,000780,000,0001393/06/25
18261تهرانهمایونشهر آپارتمانفروش885,800,000394,400,0001393/06/25
18262تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1288,900,0001,139,200,0001393/06/25
18042تهرانستار خان - شادمانآپارتمانفروش1405,500,000770,000,0001393/06/24
18043تهرانستارخان آپارتمانفروش676,000,000402,000,0001393/06/24
18044تهرانهمایون شهرآپارتمانفروش985,110,000500,000,0001393/06/24
17539تهرانتوحیدمغازهفروش10012,000,0001,200,000,0001393/06/22
17565تهرانستارخان - شادماناداریفروش734,500,000328,500,0001393/06/22
17567تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش1005,200,000520,000,0001393/06/22
17568تهراندریان نوآپارتمانفروش1156,150,000707,250,0001393/06/22
17570تهرانستارخانآپارتمانفروش745,100,000377,400,0001393/06/22
17571تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش755,350,000401,250,0001393/06/22
17572تهرانستارخانآپارتمانفروش834,280,000355,000,0001393/06/22
17574تهرانستارخانآپارتمانفروش1224,000,000488,000,0001393/06/22
17575تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1105,000,000550,000,0001393/06/22
17577تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش984,700,000460,600,0001393/06/22
17579تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1313,200,000419,200,0001393/06/22
17164تهرانکاشانی پور کلنگیفروش2001,500,000,0001393/06/19
16453تهرانستارخانمغازهفروش2535,000,000875,000,0001393/06/15
Page top