جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
22145تهرانستارخان _ توحیدآپارتمانفروش1115,500,000610,500,0001393/07/27
22146تهرانتوحید _ فرصتمغازهفروش3018,000,000540,000,0001393/07/27
22176تهرانستارخانآپارتمانفروش655,000,000325,000,0001393/07/27
22177تهرانستارخاناداریفروش1104,000,000440,000,0001393/07/27
22178تهرانستارخانآپارتمانفروش893,400,000302,600,0001393/07/27
21685تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش875,250,000456,750,0001393/07/23
21686تهرانستارخان - حبیب الهیآپارتمانفروش1263,500,000441,000,0001393/07/23
21651تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش852,800,000238,000,0001393/07/22
21652تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش483,440,000165,000,0001393/07/22
21365تهرانستارخانآپارتمانفروش583,800,000220,400,0001393/07/19
21366تهرانستارخانآپارتمانفروش1085,800,000626,400,0001393/07/19
21367تهرانستارخان - دریان نوآپارتمانفروش1004,800,000480,000,0001393/07/19
21368تهرانستارخان - شادمهرآپارتمانفروش1205,100,000612,000,0001393/07/19
21369تهرانستارخان - توحیداداریفروش75570,000427,500,0001393/07/19
21388تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش723,750,000270,000,0001393/07/19
21081تهرانستارخان - شادمانکلنگیفروش140کارشناسیکارشناسی1393/07/17
21082تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1483,380,000500,000,0001393/07/17
21117تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1435,100,000729,300,0001393/07/17
21033تهرانتوحید - خوشآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001393/07/16
21034تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش655,800,000377,000,0001393/07/16
21035تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش984,500,000441,000,0001393/07/16
21061تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش855,000,000425,000,0001393/07/16
21062تهرانستارخان - دریان نوآپارتمانفروش1705,700,000969,000,0001393/07/16
21063تهرانهمایون شهرآپارتمانفروش1755,100,000892,500,0001393/07/16
21064تهرانستارخان - حبیب الهیآپارتمانفروش1004,500,000450,000,0001393/07/16
21065تهرانستارخانآپارتمانفروش1035,000,000515,000,0001393/07/16
21066تهرانستارخانآپارتمانفروش935,200,000483,600,0001393/07/16
21067تهرانستارخان - حبیب الهیاداریفروش1045,100,000530,400,0001393/07/16
20787تهرانستارخان - توحیداداریفروش73کارشناسیکارشناسی1393/07/14
20802تهرانستارخانآپارتمانفروش1255,300,000662,500,0001393/07/14
Page top