جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86901تهرانستارخانمغازهرهن و اجاره575,000,00050,000,0001395/07/15
86810تهرانشادمان اداریرهن و اجاره1002,500,00020,000,0001395/07/14
86796تهرانبهبودیآپارتمانرهن90130,000,0001395/07/14
86795تهرانستارخانآپارتمانرهن و اجاره603,500,00020,000,0001395/07/14
86660تهرانستارخانمغازهرهن و اجاره335,000,00050,000,0001395/07/13
86659تهرانستارخانآپارتمانرهن و اجاره1501,500,00030,000,0001395/07/13
86580تهرانشادمانآپارتمانرهن و اجاره1451,500,00030,000,0001395/07/11
86559تهرانستارخانآپارتمانرهن و اجاره651,000,00040,000,0001395/07/11
86556تهرانپاتریسآپارتمانرهن153220,000,0001395/07/11
86555تهراندریان نوآپارتمانرهن و اجاره1303,000,00050,000,0001395/07/11
86554تهرانپاک شمالیآپارتمانرهن و اجاره1101,700,00025,000,0001395/07/11
86553تهرانستارخانمغازهرهن و اجاره225,000,00075,000,0001395/07/11
86552تهرانستارخانآپارتمانرهن و اجاره902,000,00050,000,0001395/07/11
86355تهرانشهرآراآپارتمانرهن و اجاره1201,200,00050,000,0001395/07/08
86251تهرانحبیب اللهیآپارتمانرهن و اجاره1302,000,00050,000,0001395/07/06
86250تهرانستارخانآپارتمانرهن و اجاره1101,000,00025,000,0001395/07/06
86247تهرانشادمهرآپارتمانرهن و اجاره1351,450,00050,000,0001395/07/06
86242تهرانیکم دریان نوآپارتمانرهن و اجاره2222,000,000100,000,0001395/07/06
86220تهرانستارخانآپارتمانرهن210200,000,0001395/07/06
86205تهرانستارخاناداریرهن و اجاره1101,000,00025,000,0001395/07/06
86066تهرانستارخانآپارتمانرهن و اجاره1303,000,00050,000,0001395/07/05
86065تهرانستارخانآپارتمانرهن و اجاره1111,500,00070,000,0001395/07/05
86028تهرانستارخاناداریرهن80140,000,0001395/07/05
85944تهرانشادمانآپارتمانرهن و اجاره1051,300,00050,000,0001395/07/04
85936تهرانشادمانآپارتمانرهن و اجاره100600,000100,000,0001395/07/04
85935تهرانستارخاناداریرهن480600,000,0001395/07/04
85934تهرانستارخاناداریرهن و اجاره921,200,00090,000,0001395/07/04
85832تهراندریان نوکلنگیفروش240کارشناسیکارشناسی1395/07/04
85829تهرانپاک شمالیآپارتمانفروش1125,500,000616,000,0001395/07/04
85921تهرانستارخاناداریرهن و اجاره852,000,00050,000,0001395/07/04
Page top