جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
30300تهرانستارخانآپارتمانفروش604,166,000250,000,0001393/10/11
30344تهرانتهران ویلاآپارتمانفروش863,500,000301,000,0001393/10/11
29935تهرانستارخانآپارتمانفروش905,300,000477,000,0001393/10/09
29870تهرانستارخانآپارتمانفروش704,900,000343,000,0001393/10/08
29871تهرانستارخانآپارتمانفروش544,611,111249,000,0001393/10/08
29872تهراندریان نوآپارتمانفروش755,200,000390,000,0001393/10/08
29883تهراندریان نوآپارتمانفروش775,500,000423,500,0001393/10/08
29899تهرانستارخانآپارتمانفروش1054,300,000451,500,0001393/10/08
29610تهرانستارخانآپارتمانفروش1185,000,000590,000,0001393/10/07
29611تهرانستارخان - حبیب الهیآپارتمانفروش644,020,000257,000,0001393/10/07
29655تهرانستارخانآپارتمانفروش1004,000,000400,000,0001393/10/07
29512تهرانستارخانکلنگیفروش1508,000,0001393/10/06
29378تهرانستارخانآپارتمانفروش1026,000,000612,000,0001393/10/05
29379تهراندریان نوآپارتمانفروش1004,900,000490,000,0001393/10/05
29386تهرانستارخانآپارتمانفروش924,300,000395,600,0001393/10/05
29436تهرانستارخانآپارتمانفروش705,200,000364,000,0001393/10/05
29120تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش984,600,000450,800,0001393/10/03
29121تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش863,500,000300,000,0001393/10/03
29122تهرانستارخانآپارتمانفروش705,200,000364,000,0001393/10/03
29123تهرانستارخانآپارتمانفروش675,900,000395,300,0001393/10/03
29201تهرانستارخان - حبیب الهیآپارتمانفروش884,900,000431,200,0001393/10/03
28898تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش754,000,000300,000,0001393/10/01
28899تهرانهمایون شهرآپارتمانفروش984,800,000470,000,0001393/10/01
28900تهرانستارخان - حبیب الهیمغازهفروش3660,000,0001393/10/01
28901تهرانستارخانآپارتمانفروش965,300,000508,800,0001393/10/01
28913تهرانستارخانآپارتمانفروش903,000,000270,000,0001393/10/01
28944تهرانستارخانآپارتمانفروش1004,000,000400,000,0001393/10/01
28704تهرانستارخانآپارتمانفروش795,400,000426,600,0001393/09/29
28705تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش984,700,000460,600,0001393/09/29
28706تهرانستارخانآپارتمانفروش1255,500,000687,500,0001393/09/29
Page top