جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
37560تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش974,500,000436,500,0001393/12/16
37561تهرانستارخانآپارتمانفروش1564,200,000655,200,0001393/12/16
37211تهرانستارخانآپارتمانفروش905,500,000495,000,0001393/12/13
37212تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش1044,500,000468,000,0001393/12/13
36802تهرانستارخان - حبیب الهیآپارتمانفروش753,850,000289,000,0001393/12/09
36803تهرانتهران ویلاآپارتمانفروش1107,000,000770,000,0001393/12/09
36336تهرانستارخانکلنگیفروش3909,300,0001,674,000,0001393/12/05
36338تهراننصرت غربیکلنگیفروش33010,000,0003,300,000,0001393/12/05
36081تهرانستارخانآپارتمانفروش734,200,000567,000,0001393/12/02
36082تهرانستارخانآپارتمانفروش1144,300,000490,200,0001393/12/02
35978تهرانستارخان - شادمانکلنگیفروش2506,500,0001,300,000,0001393/12/01
35842تهرانستارخانکلنگیفروش30810,000,0001,900,000,0001393/11/30
35843تهراندریان نوآپارتمانفروش1074,205,000450,000,0001393/11/30
35378تهرانستارخان - توحیداداریفروش1053,050,000320,000,0001393/11/26
35379تهرانستارخانآپارتمانفروش745,600,000414,400,0001393/11/26
34582تهرانستارخانآپارتمانفروش1204,000,000480,000,0001393/11/19
34583تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش843,571,000300,000,0001393/11/19
33827تهرانستارخان - شادمانکلنگیفروش2406,600,0001,108,800,0001393/11/12
33830تهراندریان نوآپارتمانفروش1105,500,000605,000,0001393/11/12
33116تهرانستارخانآپارتمانفروش1185,300,000625,400,0001393/11/06
33122تهرانستارخانکلنگیفروش1796,300,0001,127,700,0001393/11/06
32974تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1004,000,000400,000,0001393/11/05
32975تهراندریان نو آپارتمانفروش1533,730,000570,000,0001393/11/05
32549تهرانستارخانآپارتمانفروش873,560,000305,000,0001393/11/01
32595تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش684,900,000333,200,0001393/11/01
32262تهرانستارخان - شادمانکلنگیفروش2888,500,0001393/10/29
32263تهراندریان نو - یکمآپارتمانفروش885,200,000457,600,0001393/10/29
32295تهرانتهران ویلاکلنگیفروش36810,500,0003,864,000,0001393/10/29
31996تهرانتهران ویلاکلنگیفروش1301,400,000,0001393/10/25
31966تهرانستارخانکلنگیفروش1557,500,0001,162,500,0001393/10/25
Page top