جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
38666تهراندریان نوکلنگیفروش5608,000,0002,040,000,0001394/01/19
38665تهراندریان نوکلنگیفروش5608,000,0002,040,000,0001394/01/19
38661تهرانستارخان - توحیدکلنگیفروش3007,000,0001,631,000,0001394/01/19
38651تهرانستارخان - حبیب الهیآپارتمانفروش875,300,000461,100,0001394/01/19
38609تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش1075,500,000588,500,0001394/01/18
38490تهراندریان نوآپارتمانفروش65کارشناسیکارشناسی1394/01/17
38491تهرانستارخانآپارتمانفروش544,900,000264,600,0001394/01/17
38492تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1204,600,000552,000,0001394/01/17
38493تهرانستارخان - حبیب الهیمستغلاتفروش1007,500,0001394/01/17
38494تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش100کارشناسیکارشناسی1394/01/17
38495تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش855,600,000476,000,0001394/01/17
38280تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش705,000,000350,000,0001394/01/15
38281تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1483,380,000500,000,0001394/01/15
38261تهرانستارخانآپارتمانفروش1004,300,000430,000,0001394/01/15
38262تهرانستارخانآپارتمانفروش101کارشناسیکارشناسی1394/01/15
38263تهرانستارخانمغازهفروش11213,000,0001394/01/15
38298تهرانستارخانآپارتمانفروش90کارشناسیکارشناسی1394/01/15
38205تهراندریان نوآپارتمانفروش1375,300,000726,100,0001393/12/26
38204تهرانستارخانآپارتمانفروش645,100,000326,400,0001393/12/26
38122تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش883,100,000272,800,0001393/12/25
38121تهرانستارخان - توحیدکلنگیفروش806,434,000740,000,0001393/12/25
38130تهرانستارخانآپارتمانفروش713,450,000245,000,0001393/12/25
38132تهراندریان نوآپارتمانفروش1046,500,000676,000,0001393/12/25
38038تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش974,700,000455,900,0001393/12/23
38039تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش803,187,000255,000,0001393/12/23
38040تهرانرودکی شمالیآپارتمانفروش904,300,000387,000,0001393/12/23
38041تهرانستارخانآپارتمانفروش1053,500,000367,500,0001393/12/23
37556تهراندریان نوآپارتمانفروش1354,700,000635,000,0001393/12/16
37557تهرانستارخانآپارتمانفروش704,000,000280,000,0001393/12/16
37558تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش723,541,000255,000,0001393/12/16
Page top