املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک ستارخان

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
46628تهرانستارخان - حبیب الهیآپارتمانفروش824,600,000377,200,0001394-04-06
46610تهرانستارخانآپارتمانفروش1005,500,000550,000,0001394-04-06
46612تهرانستارخانآپارتمانفروش796,300,000497,700,0001394-04-06
46637تهرانستارخان - حبیب الهیآپارتمانفروش1274,685,000595,000,0001394-04-06
45951تهرانتوحید - نصرتآپارتمانفروش1175,300,000620,100,0001394-04-01
45957تهرانستارخانکلنگیفروش18014,000,000770,000,0001394-04-01
45965تهرانستارخانآپارتمانفروش874,700,000408,900,0001394-04-01
45968تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش953,500,000203,000,0001394-04-01
44030تهرانستارخانمستغلاتفروش12715,000,0001394-03-12
44042تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش823,780,000310,000,0001394-03-12
44043تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1204,600,000552,000,0001394-03-12
44055تهرانستارخانآپارتمانفروش1153,500,000402,500,0001394-03-12
43866تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش1004,500,000450,000,0001394-03-10
43794تهرانرودکی شمالیآپارتمانفروش645,000,000320,000,0001394-03-09
43823تهرانستارخانکلنگیفروش48010,500,0002,625,000,0001394-03-09
43824تهرانخسرو شمالیکلنگیفروش49215,000,0009,150,000,0001394-03-09
43825تهراننصرت غربیآپارتمانفروش974,123,000400,000,0001394-03-09
43826تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش824,100,000336,200,0001394-03-09
43627تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش883,500,000308,000,0001394-03-07
43629تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش755,400,000405,000,0001394-03-07
43630تهرانسازمان آبآپارتمانفروش985,650,0001394-03-07
43631تهرانستارخانآپارتمانفروش1204,000,000480,000,0001394-03-07
43162تهرانتوحید - نصرتآپارتمانفروش1235,200,000639,600,0001394-03-04
43213تهرانستارخانآپارتمانفروش1044,230,000440,000,0001394-03-04
43215تهرانستارخانآپارتمانفروش835,000,000415,000,0001394-03-04
43216تهرانستارخان - توحیدکلنگیفروش20111,000,0001,122,000,0001394-03-04
43218تهرانستارخانآپارتمانفروش784,850,000378,300,0001394-03-04
43219تهرانسازمان آبآپارتمانفروش884,600,000404,800,0001394-03-04
42779تهرانستارخان - توحیدمستغلاتفروش801,350,000,0001394-03-02
42821تهرانستارخانکلنگیفروش4209,000,0001,872,000,0001394-03-02
Page top