جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
39899تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش1103,000,000330,000,0001394/01/31
39900تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش763,289,000250,000,0001394/01/31
39663تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش905,450,000490,000,0001394/01/29
39664تهرانستارخانآپارتمانفروش644,800,000307,200,0001394/01/29
39665تهرانستارخان - شادمهرآپارتمانفروش845,500,000462,000,0001394/01/29
39666تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش1083,900,000421,200,0001394/01/29
39464تهرانستارخان - حبیب الهیمستغلاتفروش13510,000,0001394/01/26
39465تهرانستارخانآپارتمانفروش1344,200,000562,800,0001394/01/26
39466تهرانتهران ویلاآپارتمانفروش866,200,000533,200,0001394/01/26
39042تهرانستارخان - توحیدمستغلاتفروش2745,500,0001,507,000,0001394/01/24
39043تهرانستارخانمستغلاتفروش1925,000,000960,000,0001394/01/24
39078تهرانستارخان - شادمانکلنگیفروش2409,000,0001,800,000,0001394/01/24
39162تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش1105,700,000627,000,0001394/01/24
39163تهرانستارخان - خسروآپارتمانفروش855,200,000442,000,0001394/01/24
39164تهراندریان نوآپارتمانفروش1004,800,000480,000,0001394/01/24
39169تهرانستارخانمغازهفروش11513,000,0001,495,000,0001394/01/24
38763تهرانستارخانآپارتمانفروش1265,500,000693,000,0001394/01/20
38762تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش784,250,000335,000,0001394/01/20
38761تهرانستارخانآپارتمانفروش803,700,000296,000,0001394/01/20
38833تهرانستارخان - حبیب الهیآپارتمانفروش864,800,000412,800,0001394/01/20
38831تهرانستارخانآپارتمانفروش925,000,000460,000,0001394/01/20
38830تهرانستارخانمغازهفروش4050,000,0002,000,000,0001394/01/20
38636تهرانستارخانمستغلاتفروش180کارشناسیکارشناسی1394/01/19
38666تهراندریان نوکلنگیفروش5608,000,0002,040,000,0001394/01/19
38665تهراندریان نوکلنگیفروش5608,000,0002,040,000,0001394/01/19
38661تهرانستارخان - توحیدکلنگیفروش3007,000,0001,631,000,0001394/01/19
38651تهرانستارخان - حبیب الهیآپارتمانفروش875,300,000461,100,0001394/01/19
38609تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش1075,500,000588,500,0001394/01/18
38490تهراندریان نوآپارتمانفروش65کارشناسیکارشناسی1394/01/17
38491تهرانستارخانآپارتمانفروش544,900,000264,600,0001394/01/17
Page top