جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
43215تهرانستارخانآپارتمانفروش835,000,000415,000,0001394/03/04
43216تهرانستارخان - توحیدکلنگیفروش20111,000,0001,122,000,0001394/03/04
43218تهرانستارخانآپارتمانفروش784,850,000378,300,0001394/03/04
43219تهرانسازمان آبآپارتمانفروش884,600,000404,800,0001394/03/04
42779تهرانستارخان - توحیدمستغلاتفروش801,350,000,0001394/03/02
42821تهرانستارخانکلنگیفروش4209,000,0001,872,000,0001394/03/02
42824تهرانستارخان - حبیب الهیکلنگیفروش19012,000,0002,100,000,0001394/03/02
42827تهرانستارخانآپارتمانفروش733,560,000260,000,0001394/03/02
42829تهراندریان نوآپارتمانفروش805,700,000456,000,0001394/03/02
42831تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش925,400,000496,800,0001394/03/02
42833تهرانستارخانآپارتمانفروش875,500,000478,500,0001394/03/02
42170تهرانستارخان - توحیدکلنگیفروش2608,500,0002,295,000,0001394/02/27
42171تهرانستارخان - شادمانکلنگیفروش54410,000,0002,560,000,0001394/02/27
42172تهرانستارخان - شادمانکلنگیفروش93211,000,0005,093,000,0001394/02/27
42173تهرانستارخانآپارتمانفروش763,500,000266,000,0001394/02/27
41767تهرانسازمان آبکلنگیفروش50011,000,0003,333,000,0001394/02/22
41768تهراندریان نوکلنگیفروش60012,500,0004,862,500,0001394/02/22
41771تهراندریان نوآپارتمانفروش876,200,000539,400,0001394/02/22
41439تهراندریان نوآپارتمانفروش803,500,000280,000,0001394/02/21
41398تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش1075,400,000577,800,0001394/02/20
41173تهرانستارخان - خسروآپارتمانفروش1303,550,000460,000,0001394/02/19
41174تهرانستارخانآپارتمانفروش905,500,000495,000,0001394/02/19
41191تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش974,500,000436,500,0001394/02/19
41193تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش855,500,000467,500,0001394/02/19
41194تهرانستارخانآپارتمانفروش875,500,000478,500,0001394/02/19
41130تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش1155,400,000621,000,0001394/02/17
40991تهرانستارخانمستغلاتفروش2848,000,0001,600,000,0001394/02/16
40995تهرانستارخانمستغلاتفروش1547,600,000775,200,0001394/02/16
40998تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش824,510,000370,000,0001394/02/16
41005تهرانستارخانکلنگیفروش25415,500,0003,300,000,0001394/02/16
Page top