جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
45968تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش953,500,000203,000,0001394/04/01
44030تهرانستارخانمستغلاتفروش12715,000,0001394/03/12
44042تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش823,780,000310,000,0001394/03/12
44043تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1204,600,000552,000,0001394/03/12
44055تهرانستارخانآپارتمانفروش1153,500,000402,500,0001394/03/12
43866تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش1004,500,000450,000,0001394/03/10
43794تهرانرودکی شمالیآپارتمانفروش645,000,000320,000,0001394/03/09
43823تهرانستارخانکلنگیفروش48010,500,0002,625,000,0001394/03/09
43824تهرانخسرو شمالیکلنگیفروش49215,000,0009,150,000,0001394/03/09
43825تهراننصرت غربیآپارتمانفروش974,123,000400,000,0001394/03/09
43826تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش824,100,000336,200,0001394/03/09
43627تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش883,500,000308,000,0001394/03/07
43629تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش755,400,000405,000,0001394/03/07
43630تهرانسازمان آبآپارتمانفروش985,650,0001394/03/07
43631تهرانستارخانآپارتمانفروش1204,000,000480,000,0001394/03/07
43162تهرانتوحید - نصرتآپارتمانفروش1235,200,000639,600,0001394/03/04
43213تهرانستارخانآپارتمانفروش1044,230,000440,000,0001394/03/04
43215تهرانستارخانآپارتمانفروش835,000,000415,000,0001394/03/04
43216تهرانستارخان - توحیدکلنگیفروش20111,000,0001,122,000,0001394/03/04
43218تهرانستارخانآپارتمانفروش784,850,000378,300,0001394/03/04
43219تهرانسازمان آبآپارتمانفروش884,600,000404,800,0001394/03/04
42779تهرانستارخان - توحیدمستغلاتفروش801,350,000,0001394/03/02
42821تهرانستارخانکلنگیفروش4209,000,0001,872,000,0001394/03/02
42824تهرانستارخان - حبیب الهیکلنگیفروش19012,000,0002,100,000,0001394/03/02
42827تهرانستارخانآپارتمانفروش733,560,000260,000,0001394/03/02
42829تهراندریان نوآپارتمانفروش805,700,000456,000,0001394/03/02
42831تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش925,400,000496,800,0001394/03/02
42833تهرانستارخانآپارتمانفروش875,500,000478,500,0001394/03/02
42170تهرانستارخان - توحیدکلنگیفروش2608,500,0002,295,000,0001394/02/27
42171تهرانستارخان - شادمانکلنگیفروش54410,000,0002,560,000,0001394/02/27
Page top