جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
52493تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1602,400,000384,000,0001394/06/03
52497تهرانتوحید - نصرتآپارتمانفروش114کارشناسیکارشناسی1394/06/03
52503تهراندریان نوآپارتمانفروش1065,188,000550,000,0001394/06/03
52336تهرانستارخانآپارتمانفروش1304,700,000611,000,0001394/06/02
52032تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1383,514,000485,000,0001394/05/31
52033تهراندریان نوآپارتمانفروش983,900,000390,000,0001394/05/31
52050تهرانستارخان - شادمهرآپارتمانفروش885,000,000440,000,0001394/05/31
51737تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش943,800,000357,200,0001394/05/24
51721تهرانستارخانآپارتمانفروش1155,500,000632,500,0001394/05/24
51720تهرانبرق آلستومآپارتمانفروش1846,000,0001,104,000,0001394/05/24
51719تهرانستارخان - بهبودیکلنگیفروش3108,700,0002,088,000,0001394/05/24
51526تهراندریان نوآپارتمانفروش1505,800,000870,000,0001394/05/22
51525تهرانستارخانآپارتمانفروش1375,500,000753,500,0001394/05/22
51523تهرانستارخانآپارتمانفروش1405,300,000742,000,0001394/05/21
51050تهرانتهران ویلامستغلاتفروش7006,200,0001394/05/17
51051تهرانستارخانمستغلاتفروش1,2154,526,0005,500,000,0001394/05/17
51052تهرانستارخانآپارتمانفروش1284,700,000601,600,0001394/05/17
50481تهرانستارخانمستغلاتفروش7705,800,0001394/05/13
50482تهرانتهران ویلاآپارتمانفروش1254,900,0001394/05/13
50105تهراندریان نوآپارتمانفروش1255,500,000687,500,0001394/05/11
50106تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1334,000,000532,000,0001394/05/11
50085تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش28826,042,000750,000,0001394/05/10
49570تهرانستارخانکلنگیفروش69010,000,0001394/05/06
49571تهرانباقر خانآپارتمانفروش1343,800,000509,200,0001394/05/06
49583تهراندریان نوآپارتمانفروش1156,000,000690,000,0001394/05/06
48733تهراندریان نوآپارتمانفروش1046,300,000655,200,0001394/04/29
48734تهرانستارخانآپارتمانفروش1255,800,000725,000,0001394/04/29
48735تهرانستارخان - شادمهرآپارتمانفروش845,500,000462,000,0001394/04/29
48736تهرانستارخانآپارتمانفروش1254,900,000612,500,0001394/04/29
48607تهراندریان نوآپارتمانفروش906,000,000540,000,0001394/04/25
Page top