جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
54263تهرانستارخانآپارتمانفروش1426,300,000894,600,0001394/06/17
53759تهرانستارخان - شادمانکلنگیفروش9508,500,0004,148,000,0001394/06/14
53760تهرانستارخانکلنگیفروش22010,000,0001,540,000,0001394/06/14
53761تهراندریان نوآپارتمانفروش1606,000,000960,000,0001394/06/14
53762تهراندریان نوآپارتمانفروش1606,000,000960,000,0001394/06/14
53429تهراندریان نوکلنگیفروش2007,500,0001,987,500,0001394/06/11
53430تهرانتهران ویلامستغلاتفروش7006,200,0001394/06/11
53431تهرانستارخانآپارتمانفروش1315,000,000655,000,0001394/06/11
52991تهرانستارخانآپارتمانفروش985,800,000568,400,0001394/06/08
52993تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش1335,500,000511,500,0001394/06/08
52780تهرانگلناز جنوبیکلنگیفروش48010,500,0001394/06/05
52785تهرانستارخان - بهبودیمستغلاتفروش2205,500,0001,210,000,0001394/06/05
52486تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش945,200,000488,800,0001394/06/03
52493تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1602,400,000384,000,0001394/06/03
52497تهرانتوحید - نصرتآپارتمانفروش114کارشناسیکارشناسی1394/06/03
52503تهراندریان نوآپارتمانفروش1065,188,000550,000,0001394/06/03
52336تهرانستارخانآپارتمانفروش1304,700,000611,000,0001394/06/02
52032تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1383,514,000485,000,0001394/05/31
52033تهراندریان نوآپارتمانفروش983,900,000390,000,0001394/05/31
52050تهرانستارخان - شادمهرآپارتمانفروش885,000,000440,000,0001394/05/31
51737تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش943,800,000357,200,0001394/05/24
51721تهرانستارخانآپارتمانفروش1155,500,000632,500,0001394/05/24
51720تهرانبرق آلستومآپارتمانفروش1846,000,0001,104,000,0001394/05/24
51719تهرانستارخان - بهبودیکلنگیفروش3108,700,0002,088,000,0001394/05/24
51526تهراندریان نوآپارتمانفروش1505,800,000870,000,0001394/05/22
51525تهرانستارخانآپارتمانفروش1375,500,000753,500,0001394/05/22
51523تهرانستارخانآپارتمانفروش1405,300,000742,000,0001394/05/21
51050تهرانتهران ویلامستغلاتفروش7006,200,0001394/05/17
51051تهرانستارخانمستغلاتفروش1,2154,526,0005,500,000,0001394/05/17
51052تهرانستارخانآپارتمانفروش1284,700,000601,600,0001394/05/17
Page top