جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
87424تهراندریان نوآپارتمانرهن109100,000,0001395/07/25
87423تهرانستارخانآپارتمانرهن و اجاره1282,100,00070,000,0001395/07/25
87226تهرانستارخاناداریرهن و اجاره743,200,00020,000,0001395/07/19
87225تهرانستارخانمغازهرهن و اجاره10310,000,000160,000,0001395/07/19
87203تهراننصرت غربیآپارتمانرهن92100,000,0001395/07/19
87123تهرانحبیب اللهیمستغلاترهن120600,000,0001395/07/18
87087تهرانباقرخانمغازهرهن200700,000,0001395/07/18
87042تهرانبهبودیکلنگیفروش5677,950,0001395/07/17
86976تهرانباقرخانآپارتمانفروش955,600,000532,000,0001395/07/17
87019تهراندریان نوآپارتمانفروش1356,000,000810,000,0001395/07/17
86978تهرانیاغ فیضآپارتمانفروش1104,000,000440,000,0001395/07/17
86977تهرانباقر خانآپارتمانفروش636,200,000390,000,0001395/07/17
86905تهرانسازمان آبآپارتمانرهن و اجاره100300,00075,000,0001395/07/15
86904تهرانحبیب اللهیآپارتمانرهن و اجاره701,200,00050,000,0001395/07/15
86902تهرانبهبودیاداریرهن و اجاره652,500,00030,000,0001395/07/15
86901تهرانستارخانمغازهرهن و اجاره575,000,00050,000,0001395/07/15
86810تهرانشادمان اداریرهن و اجاره1002,500,00020,000,0001395/07/14
86796تهرانبهبودیآپارتمانرهن90130,000,0001395/07/14
86795تهرانستارخانآپارتمانرهن و اجاره603,500,00020,000,0001395/07/14
86660تهرانستارخانمغازهرهن و اجاره335,000,00050,000,0001395/07/13
86659تهرانستارخانآپارتمانرهن و اجاره1501,500,00030,000,0001395/07/13
86580تهرانشادمانآپارتمانرهن و اجاره1451,500,00030,000,0001395/07/11
86559تهرانستارخانآپارتمانرهن و اجاره651,000,00040,000,0001395/07/11
86556تهرانپاتریسآپارتمانرهن153220,000,0001395/07/11
86555تهراندریان نوآپارتمانرهن و اجاره1303,000,00050,000,0001395/07/11
86554تهرانپاک شمالیآپارتمانرهن و اجاره1101,700,00025,000,0001395/07/11
86553تهرانستارخانمغازهرهن و اجاره225,000,00075,000,0001395/07/11
86552تهرانستارخانآپارتمانرهن و اجاره902,000,00050,000,0001395/07/11
86355تهرانشهرآراآپارتمانرهن و اجاره1201,200,00050,000,0001395/07/08
86251تهرانحبیب اللهیآپارتمانرهن و اجاره1302,000,00050,000,0001395/07/06
Page top