جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
58663تهرانستارخان - شادمانکلنگیفروش1606,800,000775,200,0001394-08-13
59349تهرانباقر خانآپارتمانفروش1475,238,000770,000,0001394-08-12
59350تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش1154,956,000570,000,0001394-08-12
59351تهرانحبیب الهیآپارتمانفروش1173,076,000360,000,0001394-08-12
59111تهرانستارخانآپارتمانفروش1305,200,000676,000,0001394-08-10
59112تهرانحبیب اله شمالیکلنگیفروش3006,500,0001,501,500,0001394-08-10
59095تهرانستارخانآپارتمانفروش885,200,000457,600,0001394-08-09
58951تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش1106,500,000715,000,0001394-08-07
58869تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش955,300,000503,500,0001394-08-06
58859تهرانستارخان - شادمانکلنگیفروش5339,765,0002,500,000,0001394-08-06
58662تهرانسازمان آبکلنگیفروش30010,000,0002,870,000,0001394-08-04
58668تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش705,300,000371,000,0001394-08-04
58674تهرانبرق آلستومآپارتمانفروش1505,500,000825,000,0001394-08-04
58343تهراندریان نوآپارتمانفروش1355,200,000702,000,0001394-07-29
58344تهرانحبیب الهیآپارتمانفروش1004,400,000440,000,0001394-07-29
58356تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش943,723,404350,000,0001394-07-29
58371تهرانستارخانآپارتمانفروش135کارشناسیکارشناسی1394-07-29
58092تهرانتهران ویلاآپارتمانفروش1285,500,000704,000,0001394-07-27
58093تهرانپاک شمالیآپارتمانفروش1174,273,000500,000,0001394-07-27
58125تهرانهمایون شهر جنوبیآپارتمانفروش1013,900,000393,900,0001394-07-27
57976تهرانتهران ویلاآپارتمانفروش1304,500,000585,000,0001394-07-26
57837تهرانستارخانآپارتمانفروش1303,300,000429,000,0001394-07-25
57463تهرانستارخانآپارتمانفروش1005,000,000500,000,0001394-07-21
57462تهرانستارخانآپارتمانفروش1345,300,000710,200,0001394-07-21
57461تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش623,870,000240,000,0001394-07-21
57460تهراندریان نوآپارتمانفروش1525,500,000836,000,0001394-07-21
57481تهرانستارخان - توحیدمستغلاتفروش6611,000,0001394-07-21
57102تهرانستارخانآپارتمانفروش944,000,000413,600,0001394-07-16
57104تهرانستارخانکلنگیفروش70011,500,0001394-07-16
57116تهرانستارخان - بهبودیمستغلاتفروش80010,714,0006,000,000,0001394-07-16
Page top